Home Học tiếng Anh Từ điển Khám phụ khoa tiếng anh là gì

Khám phụ khoa tiếng anh là gì

“Khám phụ khoa” trong tiếng Anh được dịch là “gynecological examination”.Khám phụ khoa là quá trình kiểm tra sức khỏe của các cơ quan sinh dục nữ, bao gồm tử cung, âm đạo, buồng trứng, và các cơ quan khác liên quan đến sinh sản.

Phiên âm của “gynecological examination” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˌdʒaɪnɪˈkɒlədʒɪkəl ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
 • Tiếng Anh Anh: /ˌdʒaɪnɪkəˈlɒdʒɪkəl ɛɡˌzæmɪˈneɪʃən/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “khám phụ khoa” trong tiếng Anh:

 1. Gynecology (Noun): Phụ nữ học.
 2. Examination (Noun): Kiểm tra, khám.
 3. Pelvic Exam (Noun): Kiểm tra âm đạo.
 4. Pap Smear (Noun): Xét nghiệm tìm tế bào cổ tử cung.
 5. Speculum (Noun): Kính mở âm đạo.
 6. Vaginal Discharge (Noun): Dịch âm đạo.
 7. Obstetrics (Noun): Phụ sản học.
 8. Menstrual Cycle (Noun): Chu kỳ kinh nguyệt.
 9. Reproductive Health (Noun): Sức khỏe sinh sản.
 10. Uterus (Noun): Tử cung.
 11. Ovaries (Noun): Buồng trứng.
 12. Mammogram (Noun): Xét nghiệm cắt lớp tia X vú.

Dưới đây là 5 câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “khám phụ khoa” trong tiếng Anh:

 1. During the gynecological examination, the doctor performs a pelvic exam to check for any abnormalities in the reproductive organs.
  • Trong quá trình khám phụ khoa, bác sĩ thực hiện kiểm tra âm đạo để kiểm tra có bất kỳ bất thường nào trong các cơ quan sinh sản.
 2. Regular pap smears are essential for early detection of cervical abnormalities and can significantly contribute to women’s reproductive health.
  • Việc thường xuyên thực hiện xét nghiệm tìm tế bào cổ tử cung là quan trọng để phát hiện sớm các bất thường và có thể đóng góp đáng kể vào sức khỏe sinh sản của phụ nữ.
 3. The gynecologist explained the importance of understanding the menstrual cycle for maintaining reproductive health and family planning.
  • Bác sĩ phụ khoa giải thích về sự quan trọng của việc hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt để duy trì sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
 4. Women are advised to report any unusual vaginal discharge to their gynecologist, as it may indicate an underlying issue that needs attention.
  • Phụ nữ được khuyến cáo báo cáo bất kỳ dịch âm đạo khác thường nào cho bác sĩ phụ khoa, vì nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề cơ bản cần được chú ý.
 5. A mammogram is recommended for women over a certain age to screen for breast cancer as part of routine gynecologic care.
  • Một bức ảnh X vú được đề xuất cho phụ nữ qua một độ tuổi nhất định để kiểm tra ung thư vú như một phần của chăm sóc phụ khoa định kỳ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM