Home Chưa phân loại Khám Bệnh Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Khám Bệnh Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Khám bệnh được gọi là See a doctor, có phiên âm cách đọc là /siː eɪ ˈdɒk.tər/ (UK); /siː eɪ ˈdɑːk.tɚ/ (US).

Khám bệnh “See a doctor” là việc gặp một bác sĩ để được tư vấn và kiểm tra về tình trạng sức khỏe, có thể bao gồm thảo luận với bác sĩ về các triệu chứng, đặt câu hỏi và nhận lời khuyên hoặc chỉ đạo điều trị.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “khám bệnh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Medical appointment: Cuộc hẹn y tế
 2. Health consultation: Tư vấn sức khỏe
 3. Medical checkup: Kiểm tra y tế
 4. Doctor’s visit: Thăm bác sĩ
 5. Healthcare appointment: Cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe
 6. Medical examination: Khám bệnh
 7. Health check: Kiểm tra sức khỏe
 8. Medical assessment: Đánh giá y tế
 9. Doctor’s consultation: Tư vấn của bác sĩ
 10. Healthcare visit: Thăm chăm sóc sức khỏe

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “See a doctor” với nghĩa là “khám bệnh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I feel unwell, so I need to see a doctor tomorrow.
  => Tôi cảm thấy không khỏe, nên ngày mai tôi cần đi khám bệnh.
 2. If your symptoms persist, it’s advisable to see a doctor for further evaluation.
  => Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài, nên đi khám bệnh để kiểm tra thêm.
 3. She decided to see a doctor about the persistent pain in her abdomen.
  => Cô ấy quyết định đi khám bệnh về cơn đau dai dẳng ở bụng.
 4. After the accident, it’s crucial for him to see a doctor for a thorough examination.
  => Sau tai nạn, việc quan trọng là anh ấy cần đi khám bệnh để kiểm tra kỹ lưỡng.
 5. You should see a doctor if you experience difficulty breathing or chest pain.
  => Bạn nên đi khám bệnh nếu bạn gặp khó khăn trong việc thở hoặc đau ngực.
 6. He will see a doctor to get a prescription for his allergy medication.
  => Anh ấy sẽ đi khám bệnh để nhận đơn thuốc cho bệnh dị ứng của mình.
 7. If the fever persists, it’s best to see a doctor to rule out any underlying issues.
  => Nếu sốt kéo dài, tốt nhất là đi khám bệnh để loại trừ mọi vấn đề tiềm ẩn.
 8. She needs to see a doctor for a checkup and discuss her recent health concerns.
  => Cô ấy cần đi khám bệnh để kiểm tra và thảo luận về những lo lắng về sức khỏe gần đây.
 9. After the accident, it’s essential for everyone involved to see a doctor for a medical assessment.
  => Sau vụ tai nạn, điều cần thiết là mọi người liên quan phải đi khám bệnh để được đánh giá y tế.
 10. If you’re not feeling better, it’s time to see a doctor and get professional advice.
  => Nếu bạn không cảm thấy khá hơn, đã đến lúc bạn nên đi khám bệnh và nhận lời khuyên chuyên môn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM