Kế toán tiền lương là gì? Mô tả công việc kế toán tiền lương

0
2196
Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là gì? Đây là một vị trí khá quan trọng trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động, đồng thời cũng là chi phí lớn của doanh nghiệp, chính vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn trong việc tính lương hợp lý và giúp cân bằng chi phí của doanh nghiệp. Vậy kế toán tiền lương là gì? Và những công việc của kế toán tiền lương. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương (Paymaster Accountant) là một vị trí kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa vào những yếu tố: bảng chấm công, chấm tăng ca, phiếu làm thêm giờ, bảng theo dõi công tác, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc (nếu có), hoặc bảng kê chi tiết phụ cấp… để lập bảng tính lương, thanh toán lương, thang tính lương, cùng các chế độ bảo hiểm xã hội cho toàn bộ nhân viên sao cho hợp lý.
Công việc của kế toán tiền lương

Mô tả công việc kế toán tiền lương

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Chấm công hàng ngày; quản lý và theo dõi việc chấm công của nhân viên
 • Lập bảng chấm công theo đúng quy định hoặc theo mẫu có sẵn của doanh nghiệp
 • Hàng ngày quản lý và theo dõi để đảm bảo việc chấm công của nhân viên được thực hiện đầy đủ, chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép, phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình hiện có, sự biến động cả về số lượng lẫn chất lượng lao động, tình hình sử dụng lao động, kết quả lao động, cũng như thời gian kết thúc lao động cho cấp trên hoặc là ghi vào sổ sách để hạch toán lương cho chính xác là công việc của kế toán tiền lương.
Quản lý các việc tạm ứng lương của nhân viên
 • Xây dựng những mức cho phép tạm ứng lương cho nhân viên theo % lương tháng hoặc dựa theo giá trị tiền riêng của từng nhân viên
 • Lập những bảng tạm ứng lương và phiếu tạm ứng lương theo quy định hoặc theo mẫu sẵn có
 • Tiếp nhận thông tin tạm ứng, giải quyết tạm ứng lương theo yêu cầu của nhân viên là việc mà kế toán tiền lương cần làm.
 • Quản lý thông tin về những đợt tạm ứng lương trong tháng của từng nhân viên, cũng như của toàn doanh nghiệp
Quản lý các kỳ lương chính
 • Xây dựng kỳ tính lương theo những chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm và ngày bắt đầu – kết thúc kỳ lương.
 • Tính những khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho nhân viên
Hạch toán tiền lương, tính lương và những khoản trích theo lương
 • Xây dựng thang bảng lương chi tiết đối với từng nhân viên căn cứ vào thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công của kế toán tiền lương
 • Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc nghỉ và các chế độ của nhân viên khớp với bảng chấm công
 • Định kỳ thực hiện nhiệm vụ tính lương cho nhân viên dựa theo bảng chấm công, các khoản thưởng, trợ cấp phụ cấp, các khoản khấu trừ (BHXH, thuế TNCN,… nếu có) theo đúng quy định
 • Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên
 • Hoàn thiện bảng lương, chuyển cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt đúng hạn
 • Quản lý những khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm
 • Định kỳ thực hiện thanh toán lương kịp thời, chính xác cho nhân viên theo quy định. Tính toán, phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, các khoản trích BHYT, BHXH, kinh phí công đoàn
Những công việc khác
 • Định kỳ lập báo cáo quyết toán thuế TNCN và biểu mẫu báo cáo BHXH theo quy định mà kế toán tiền lương phải làm.
 • Lập báo cáo định kỳ về tiền lương, BHYT, BHXH kinh phí công đoàn theo đúng quy định
 • Cập nhật các thông số tính thu nhập mới khi người lao động được thăng chức – tăng lương, đồng thời áp dụng tính lương cuối kỳ cho nhân viên
 • Kiểm tra và theo dõi tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, BHYT, BHXH, kinh phí công đoàn; kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền lương, BHXH và BHYT, kinh phí công đoàn cho nhân viên
 • Phối hợp với những bộ phận liên quan lập báo cáo phân tích tình hình biến động số lượng và chất lượng lao động; đề xuất ý kiến đóng góp nếu cần
 • Lưu trữ những dữ liệu kế toán, sổ sách chứng từ có liên quan theo quy định
 • Thực hiện những công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

XEM THÊM: Lương gross là gì? Lương net hay lương gross có lợi hơn
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về kế toán tiền lương là gì? Và những công việc liên quan mà kế toán tiền lương đảm nhận.

5/5 - (100 bình chọn)