Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định

0
1376
Mẫu điều lệ công ty

Bạn đang tìm hiểu về cách mẫu điều lệ công ty đúng quy định. Vì đây được xem là bản hiến pháp riêng của mỗi doanh nghiệp. Nhưng làm sao để soạn mẫu điều lệ sao cho đúng chuẩn? Những lưu ý cần biết khi soạn mẫu văn bản này? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được JES tổng hợp trong bài viết “Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định” dưới đây.

Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định

Loại hình kinh doanh cần soạn mẫu điều lệ công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các loại hình tổ chức bắt buộc phải có mẫu điều lệ công ty gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Loại hình công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Loại hình công ty hợp danh.
 • Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 21 Nghị định 78/2014/NĐ – CP của Chính phủ quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân không yêu cầu cần có mẫu điều lệ công ty.

Nguyên tắc khi soạn mẫu điều lệ công ty

 • Soạn mẫu điều lệ công ty phải đảm bảo có đầy đủ nội dung cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 • Khi muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì cần tuân theo điều 3 Luật Doanh Nghiệp 2014 bắt buộc phải có chữ ký của chủ sở hữu, người đại diện công ty.
 • Dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để xây dựng Điều lệ công ty. Đây là một hợp đồng quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty quy định về việc tổ chức và quản lý, cách hoạt đồng của doanh nghiệp.
 • Khi đăng ký doanh nghiệp cần phải có họ, tên và chữ ký của những người đại diện công ty

Mẫu điều lệ công ty mới nhất

Lưu ý khi soạn mẫu Điều lệ công ty

 • Pháp luật trao cho doanh nghiệp quyền tự quyết trong việc xây dựng Điều lệ công ty. Nhưng doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nội dung không được trái với pháp luật và không xâm phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba khác.
 • Điều lệ cần được soạn thảo phải được thông qua họp và biểu quyết đúng quy định. Mẫu điều lệ công ty sẽ do người có quyền hạn ký xác nhận.
 • Mỗi công ty sẽ có một bản Điều lệ công ty riêng phù hợp với cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của công ty. Tránh những trường hợp sao chép của công ty khác.

Quy định khi soạn nội dung điều lệ công ty

 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Thể hiện đầy đủ tên và địa chỉ công ty và chi nhánh (nếu có)
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung vào soạn mẫu điều lệ công ty.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý
 • Thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của thành viên trong doanh nghiệp
 • và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp, đối với công ty cổ phần cần thêm nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Các thông tin cơ bản của thành viên hợp danh nêu là công ty hợp danh. Của chủ sở hữu công ty, thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn. Của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

Lưu ý khi đăng ký Điều lệ

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có bản dự thảo mẫu điều lệ công ty gửi lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính.
Trong điều lệ phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 • Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Mẫu điều lệ công ty hay dùng

Tại sao cần phải có điều lệ công ty

Những vai trò của mẫu điều lệ công ty cụ thể như sau:

 • Quy định những vấn đề cốt lõi của công ty để cho mọi đối tượng có thể tham khảo khi cần thiết
 • Có chức năng tạo cơ chế vận hành cho công ty.
 • Giúp cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.
 • Làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Đọc điều lệ công ty sẽ biết được công ty này đang làm về lĩnh vực gì, người đại diện của công ty là ai, cơ cấu tổ chức công ty ra sao, quyền và nghĩa vụ của những cổ đông và thành viên như thế nào, quy định về phần góp vốn, về phương pháp trả thù lao, tiền lương cũng như những nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh,…
Tất cả những điều này giúp đảm bảo lợi ích cho các thành viên trong doanh nghiệp. Qua đó mỗi thành viên đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình. Điều lệ công ty sẽ quy định về cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty. Từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ hơn, có sự phân quyền rõ ràng hơn, giúp cho hoạt động của công ty thuận lợi và có hiệu quả hơn rất nhiều.
XEM THÊM: Mẫu điều lệ công ty cổ phần đúng quy định nhất năm 2020

Tóm lại vấn đề

Trên đây là tất cả những thông tin bạn cần biết về mẫu điều lệ công ty. Bao gồm những quy định về nội dung, lưu ý cần nắm khi soạn mẫu điều lệ đúng quy định. Hi vọng bài viết sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan hơn để có thể soạn mẫu điều lệ chuẩn nhất.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here