Hợp đồng góp vốn mua đất theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất

0
8658
Hợp đồng góp vốn mua đất

Bạn đang tìm hiểu về mẫu hợp đồng góp vốn mua đất chuẩn nhất. Được hiểu hợp đồng này là sự thỏa thuận bằng văn bản được các bên thỏa thuận và ký kết. Với mục đích cùng góp vốn hợp tác kinh doanh. Ví dụ như cùng góp tiền vào mua ôtô để chở hàng thuê, góp tiền cùng mua nhà, đất và hàng hóa nhằm mục đích sinh lợi nhuận theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy hãy cùng JES tham khảo về mẫu hợp đồng góp vốn mua đất dưới đây.

Hợp đồng góp vốn mua đất theo mẫu của Sở Tư Pháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
(V/v góp vốn kinh doanh mua bất động sản và đất đai)
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại…………………………………………………….
Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:
1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch:………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số (CMND): …………..ngày cấp……………Nơi cấp…………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch:………………………….
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp……………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………….
1. Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh với những nội dung cụ thể:
Mục đích góp vốn:………………………………………………………………………………
Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Thời hạn góp vốn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cử người quản lý phần vốn góp:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cam kết của các bên:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyên tắc chia lợi nhuận:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất. Nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của hai bên.
Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên được quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Sự cam đoan giữa hai bên tham gia
Bên A cam đoan:

 • Tài sản góp vốn không có bất kỳ tranh chấp;
 • Những thông tin về nhân thân và tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.
 • Các cam đoan khác……………………

Bên B cam đoan:

 • Đã xem xét kỹ và biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
 • Thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộ
 • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;
 • Các cam đoan khác…………………..

4. Điều khoản cuối cùng
1. Các bên đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu, đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đồng ý ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên
           BÊN A                                                        BÊN B
Hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất

Lưu ý khi soạn hợp đồng góp vốn mua đất

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013 của Khoản 3 Điểm a.
Việc công chứng và chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Trừ trường hợp kinh doanh bất động sản được quy định tại điểm b khoản này.
Từ đó thấy hợp đồng góp vốn mua đất thì bạn cần phải có công chức và chứng thực.
Đối với các loại tài sản khác không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực:

 • Mẫu hợp đồng góp vốn có thể hiểu như: Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh;
 • Chủ thể giao kết hợp đồng góp vốn có thể là cá nhân hay pháp nhân;
 • Chủ thể giao kết có thể hai bên hay nhiều bên (tức là số lượng chủ thể giao kết hợp đồng từ 2 trở lên

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh cá nhân, công ty

Tóm lại vấn đề “Hợp đồng góp vốn mua đất”

Với mục đích là góp vốn để mua đất thì việc sử dụng hợp đồng góp vốn mua đất là rất cần thiết. Với những chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về mẫu hợp đồng góp vốn mua đất theo quy định hiện nay.

5/5 - (100 bình chọn)