Home Học tiếng Anh [HỎI ĐÁP] Trạng từ có đuôi gì trong tiếng Anh?

[HỎI ĐÁP] Trạng từ có đuôi gì trong tiếng Anh?

[HỎI ĐÁP] Trạng từ có đuôi gì trong tiếng Anh?

Với những ai đang có cùng câu hỏi Trạng từ trong tiếng anh có đuôi gì thì hãy cùng mình đi tìm câu trả lời trong bài viết này. Với phần nội dung sau đây, chúng mình tin rằng bạn sẽ phân biệt được trạng từ với các từ loại khác một cách dễ dàng. Cùng khám phá ngay nhé.

1. Đuôi trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, đuôi trạng từ là các suffix (hậu tố) được dùng để tạo nên trạng từ. Với những trường hợp ngoại lệ như fast, hard,… thì hầu hết các trạng từ đều có đuôi _ly và một số hậu tố khác.

Ví dụ:

  • Tính từ “Quick” khi được thêm đuôi _ly sẽ trở thành trạng từ “Quickly” (một cách nhanh chóng).
  • Tính từ “Slow” khi được thêm đuôi _ly sẽ trở thành trạng từ “Slowly” (một cách chậm chạp).

2. Các đuôi trạng từ trong tiếng Anh

2.1 Trạng từ đuôi ly

Các trạng từ có đuôi “ly” thường gặp như: enormous – enormously, careful – carefully, slow – slowly, honest – honestly, clear – clearly, hopeful – hopefully, additional – additionally, annual – annually,…

Các trường hợp đặc biệt:

  • Trong một vài trường hợp thì những từ kết thúc bằng đuôi _able, chúng ta thường sẽ bỏ “e” trước khi thêm _ly vào.

Ví dụ: sensible – sensibly, true – truly, horrible – horribly, remarkable – remarkably,…

  • Nhưng nếu tính từ kết thúc là “y” thì chúng ta chuyển thành “i” trước khi thêm “ly”, trừ 1 số từ có 1 âm tiết kết thúc bằng “y” như dry, sly,…

Ví dụ: greedy – greedily, happy – happily, easy – easily,…

  • Một số từ có đuôi _ly nhưng không phải là trạng từ mà nó là tính từ. Nếu muốn dùng các từ này như là trạng từ, chúng ta cần phải xây dựng câu theo 1 cách khác.

Ví dụ: ovely, silly, friendly, lonely, ugly, likely,…

  • Có 1 vài từ trong tiếng Anh có vai trò của tính từ lẫn trạng từ tùy vào ngữ cảnh. Những từ này có thể thay đổi vai trò tùy vào cách mà chúng được dùng trong ngữ cảnh nào của câu.

Ví dụ: yearly, weekly, daily, monthly…

Trạng từ có đuôi ly cũng là tính từ
Trạng từ có đuôi ly cũng là tính từ

2.2 Trạng từ đuôi cally

Không giống như việc chỉ thêm đuôi _ly vào tính từ như thường lệ mà những tính từ có đuôi _ic. Khi muốn trở thành trạng từ thì cần thêm hậu tố “ically”.

Ví dụ:

  • Tính từ “Magic” khi được thêm đuôi _ically nó sẽ trở thành trạng từ “Magically” (Một cách kỳ diệu)
  • Tính từ “Economic” khi được thêm đuôi _ically nó sẽ trở thành trạng từ “Economically” (Về mặt kinh tế)

2.3 Trạng từ đuôi fold

Nếu các bạn muốn nhấn mạnh về “số lần” thì hãy sử dụng công thức sau: Số đếm + hậu tố đuôi _fold.

Ví dụ:

  • The sport saw its popularity increase threefold. (Mức độ phổ biến của môn thể thao này đã nhân lên gấp ba.)
  • Prices have risen sixfold. (Giá đã tăng gấp sáu lần.)

2.4 Trạng từ đuôi wise

Một vài trạng từ được tạo thành từ danh từ với hậu tố _wise (theo cách nào, bằng cách nào).

Ví dụ: clockwise, sideways, edgewise, lengthwise, crosswise, … .

He hit the ball sideways. In a way that sent it off to the side of the court. (Anh ấy đánh bóng sang một bên. Theo một cách nào đó đã đẩy nó sang một bên của tòa án).

Ngoài ra, trong một vài trường hợp, trạng từ kết thúc với đuôi _wise, bổ nghĩa cho ý kiến của mệnh đề và giới hạn quan điểm của người nói về một phạm vi, ý kiến của chủ đề.

Ví dụ: timewise, otherwise, likewise,…

It can’t be too windy. Otherwise, the officials postpone the match. Likewise, heavy rain can be a reason for postponing this match. (Trời không thể quá gió. Nếu không, trọng tài sẽ hoãn trận đấu. Tương tự, mưa lớn có thể là nguyên nhân khiến trận đấu này bị hoãn.)

XEM THÊM: Cách nhận biết các đuôi danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong tiếng Anh

Trên đây, các bạn cũng có thể biết được rằng trạng từ có đuôi gì rồi phải không nào. Mong rằng kiến thức trên của chúng mình sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức của bản thân. Chúc các bạn học tốt.