Home Học tiếng Anh [HỎI ĐÁP] Sau danh từ là tính từ hay trạng từ trong tiếng Anh?

[HỎI ĐÁP] Sau danh từ là tính từ hay trạng từ trong tiếng Anh?

[HỎI ĐÁP] Sau danh từ là tính từ hay trạng từ trong tiếng Anh?

Trong quá trình học tiếng Anh, sẽ có không ít người thắc mắc rằng sau danh từ là tính từ hay trạng từ, việc phân biệt được vị trí của từ loại sẽ giúp bạn vận dụng vào các bài tập hiệu quả hơn. Để tìm được câu trả lời, hãy cùng mình khám phá ngay bài viết sau đây nhé.

1. Sau danh từ là tính từ hay trạng từ

Danh từ là từ loại dùng để gọi tên một loại sự vật, đó có thể là người, đồ vật, con vật, hiện tượng, địa điểm hay khái niệm. Danh từ trong tiếng Anh là Noun (được viết tắt là N).

Các danh từ phổ biến trong Tiếng Anh:

  • Danh từ chỉ người: he (anh ấy), the men (đàn ông), doctor (bác sĩ)…
  • Danh từ chỉ con vật: dog (con chó), pet (thú cưng), cat (con mèo)…
  • Danh từ chỉ vật: money (tiền), desk (cái ghế), computer (máy tính),…
  • Danh từ chỉ hiện tượng: tornado (vòi rồng), storm (cơn bão)…
  • Danh từ chỉ địa điểm: house (ngôi nhà), office (văn phòng),…

Trong tiếng Anh, sau danh từ là tính từ thường và tính từ sở hữu.

Ex: He is a strong man. (Danh từ “He” đứng trước tính từ sở hữu “strong man”)

Bên cạnh đó, danh từ cũng có thể đứng sau trạng từ hoặc trước trạng từ. (Tùy vào loại trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ cách thức mà có vị trí đặt khác nhau trong câu).

Ex: The film was surprisingly good (Danh từ The Film đứng trước trạng từ “surprisingly”)

EX: In the morning, I go to school. (Danh từ “I” đứng sau trạng từ “In the Morning”)

EX: He went to the supermarket last weekend (Danh từ “He” đứng trước trạng từ “Last Weekend”)

Các danh từ trong tiếng Anh
Các danh từ trong tiếng Anh

2. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Phân loại các từ loại sau

1. Lan (beautifully) sings a (beautiful) song with a (beautiful) voice.

Trạng từ: _____
Tính từ: _____
Danh từ: …….

2. The (fast) bike drove (quickly) down the (busy) street.

Tính từ: _____
Trạng từ: ____
Danh từ: ____

3. The (dog) barked (loudly) at the (thief) outside.

Danh từ: ____
Trạng từ: ____

Bài tập 2: Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

1. start/ classes/ When/ sometime/ your/ ?

2. birthday/ him/ be/ When/ will/ celebrated/ ?

3. from/ Paris/ How/ to/ Miami/ can/ get/ I/ ?

4. What/Landmark/to/ way/ the/ is/ the/ ?

5. What/ on/ you/ do/ weekends/ sometime/ ?

6. Where/ did/ go/ night/ you/ last/ ?

7. Where/ are/ on/ summer/ you/ going/vacation?

8. When/ do/ have/ your/ dinner/ you/ ?

9. How/ you/ go/ to/ do/ school/ usually/ ?

10. What/ of/ music/ like/ kind/ you/ ?

Đáp án

Bài tập 1:

1. Trạng từ: beautifully
Tính từ: beautiful (x2)

2. Tính từ: fast, busy
Trạng từ: quickly

3. Danh từ: dog, thief
Trạng từ: loudly

Bài tập 2:

1. When do your classes sometime start?

2. When will him birthday be celebrated?

3. How can I get from Paris to Miami?

4. What is the way to the Landmark?

5. What do you sometime do on weekends?

6. Where did you go last night?

7. Where are you going on summer vacation?

8. When do you have your dinner?

9. How do you usually go to school?

10. What kind of music do you like?

Vừa rồi, các bạn đã biết được sau danh từ là tính từ hay trạng từ rồi phài không nào. Mong rằng các kiến thức trên sẽ giúp bạn trau dồi thêm nhiều kiến thức mới cho bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nắm phần kiến thức cách nhận biết đuôi danh từ, tính từ, trạng từ, động từ để có thể phân biệt từ loại chuẩn xác hơn. Chúc các bạn học tốt.