Home Học tiếng Anh Từ điển Hệ thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Hệ thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Hệ thần kinh ” là “nervous system

Hệ thần kinh là một phần quan trọng của cơ thể con người và động vật, chịu trách nhiệm cho việc truyền tải thông tin giữa các phần khác nhau của cơ thể và xử lý các phản ứng trước các tác động từ môi trường.

Phiên âm cách đọc “nervous system(noun ):

 1. Theo UK: /ˈnɜː.vəs ˌsɪs.təm/
 2. Theo US: /ˈnɝː.vəs ˌsɪs.təm/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Hệ thần kinh

 • Brain [breɪn] : Não
 • Spinal Cord [ˈspaɪnəl kɔrd] : Tuỷ sống
 • Neuron [ˈnʊrɑn] : Tế bào thần kinh
 • Nerve [nɜrv] : Dây thần kinh
 • Central Nervous System (CNS) [ˈsɛntrəl ˈnɜrvəs ˈsɪstəm] : Hệ thần kinh trung ương (HTK-TƯ)
 • Peripheral Nervous System (PNS) [pəˈrɪfərəl ˈnɜrvəs ˈsɪstəm] : Hệ thần kinh ngoại biên (HTK-NB)
 • Synapse [ˈsɪnæps] : Khe cấm thần kinh
 • Brainstem [breɪnstɛm] : Thân não
 • Cerebellum [ˌsɛrəˈbɛləm] : Vỏ não nhỏ

5 câu có chứa từnervous system với nghĩa là Hệ thần kinh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The nervous system plays a crucial role in transmitting signals between the brain and other parts of the body.

  => Hệ thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải tín hiệu giữa não và các phần khác của cơ thể.

 2. Damage to the nervous system can result in a variety of neurological disorders and impaired bodily functions.

  => Tổn thương hệ thần kinh có thể dẫn đến nhiều rối loạn thần kinh và ảnh hưởng đến chức năng cơ thể.

 3. The peripheral nervous system includes nerves that connect the central nervous system to muscles and sensory organs.

  => Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm các dây thần kinh kết nối hệ thần kinh trung ương với cơ bắp và các cơ quan giác quan.

 4. The autonomic nervous system regulates involuntary bodily functions, such as heart rate and digestion.

  => Hệ thần kinh tự động điều chỉnh các chức năng cơ thể không tự ý, như nhịp tim và tiêu hóa.

 5. Understanding the complexity of the nervous system is essential for studying brain function and neurological disorders.

  => Hiểu sự phức tạp của hệ thần kinh là quan trọng để nghiên cứu chức năng não và các rối loạn thần kinh.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Hệ thần kinh “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM