Home Học tiếng Anh Từ điển Hệ thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Hệ thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Hệ thần kinh” được định nghĩa là “Nervous system”
Hệ thần kinh là hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, chúng phân hóa dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể.
Phiên âm cách đọc: Nervous system.
– Theo UK: /ˈnɜːvəs ˈsɪs.təm/
– Theo US: /ˈnɜːrvəs ˈsɪs.təm/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến hệ thần kinh.

 • Spinal Cord: Tủy sống.
 • Neuron /ˈnjʊərɒn/: Tế bào thần kinh.
 • Central Nervous System: Hệ thần kinh trung ương.
 • Peripheral Nervous System: Hệ thần kinh ngoại vi.
 • Cerebrum /ˈsɛrɪbrəm/: Đại não.
 • Cerebellum /ˌsɛrəˈbɛləm/: Thùy não.
 • Brainstem /ˈbreɪnˌstɛm/: Thân não.
 • Sensory Nerves: Thần kinh cảm giác.
 • Motor Nerves: Thần kinh chuyển động.
 • Reflex /ˈriːflɛks/: Phản xạ.
 • Meninges /məˈnɪndʒiːz/: Màng não.

5 Câu có chứa cụm từ Nervous system trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The nervous system controls and coordinates all the functions of the body.
  Hệ thần kinh điều khiển và điều phối tất cả các chức năng của cơ thể.
 2. Damage to the nervous system can lead to various neurological disorders.
  → Tổn thương hệ thần kinh có thể dẫn đến nhiều rối loạn thần kinh khác nhau.
 3. The brain and spinal cord are key components of the central nervous system.
  → Não và tuỷ sống là những thành phần quan trọng của hệ thần kinh trung ương.
 4. Neurons transmit signals within the nervous system through electrical impulses.
  → Tế bào thần kinh truyền tín hiệu trong hệ thần kinh thông qua xung điện.
 5. Disorders of the nervous system can affect both physical and cognitive functions.
  → Các rối loạn của hệ thần kinh có thể ảnh hưởng đến cả chức năng về thể chất và nhận thức.

Trên đây là bài viết của mình về hệ thần kinh ( Nervous system) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cụm từ hệ thần kinh trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM