Home Chưa phân loại Hấp Thu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Hấp Thu Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Hấp thu được gọi là Absorption, có phiên âm cách đọc là /əbˈzɔːp.ʃən/ (UK); /əbˈzɔːrp.ʃən/ (US).

Hấp thu “Absorption” là quá trình cơ thể lấy và chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn hoặc chất lỏng để sử dụng. Hấp thu là một phần quan trọng của quá trình tiêu hóa và cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “hấp thu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Nutrient Absorption: Hấp thu chất dinh dưỡng
 2. Intestinal Absorption: Hấp thu ruột
 3. Oxygen Absorption: Hấp thu oxy
 4. Moisture Absorption: Hấp thu độ ẩm
 5. Light Absorption: Hấp thu ánh sáng
 6. Absorption Spectrum: Phổ hấp thu
 7. Drug Absorption: Hấp thu thuốc
 8. Sound Absorption: Hấp thu âm thanh
 9. Solar Absorption: Hấp thu năng lượng mặt trời
 10. Calcium Absorption: Hấp thu canxi

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Absorption” với nghĩa là “hấp thu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The small intestine is responsible for nutrient absorption from the digested food.
  => Ruột non chịu trách nhiệm về việc hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn đã được tiêu hóa.
 2. Plants use sunlight for photosynthesis through the process of light absorption.
  => Cây cỏ sử dụng ánh sáng mặt trời cho quá trình quang hợp thông qua quá trình hấp thu ánh sáng.
 3. The human lungs play a crucial role in the absorption of oxygen during respiration.
  => Phổi của con người đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thu oxy trong quá trình hô hấp.
 4. The medication’s effectiveness depends on its absorption into the bloodstream.
  => Hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào sự hấp thu của nó vào máu.
 5. The skin has some degree of moisture absorption, especially after applying lotion.
  => Da có một mức độ hấp thu độ ẩm, đặc biệt là sau khi sử dụng kem dưỡng.
 6. Calcium absorption is influenced by factors such as vitamin D levels and dietary habits.
  => Sự hấp thu canxi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mức vitamin D và thói quen ăn kiêng.
 7. Effective sound absorption materials are used in the construction of music studios.
  => Vật liệu hấp thu âm thanh hiệu quả được sử dụng trong việc xây dựng các phòng thu âm nhạc.
 8. The intestines are designed for efficient nutrient absorption to support bodily functions.
  => Ruột non được thiết kế để hấp thu chất dinh dưỡng một cách hiệu quả để hỗ trợ các chức năng cơ thể.
 9. Solar absorption panels on rooftops harness sunlight to generate energy for homes.
  => Các bảng hấp thu năng lượng mặt trời trên mái nhà tận dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng cho ngôi nhà.
 10. The absorption of essential vitamins and minerals from the food we eat is crucial for maintaining good health.
  => Việc hấp thu các vitamin và khoáng chất thiết yếu từ thực phẩm chúng ta ăn là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM