Home Học tiếng Anh Hạng mục tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Hạng mục tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Hạng mục tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Một trong những từ vựng khá thông dụng mà được sử dụng trong rất nhiều cuộc trò chuyện giao tiếp thông thường là từ hạng mục. Hãy cùng JES tìm hiểu tất tần tật về về từ này bạn nhé.
Đầu tiên là cách phát âm, định nghĩa của từ hạng mục:

Tiếng Anh Phát âm
Hạng mục category  /ˈkæt.ə.ɡri/

Với từ này cách phát âm Anh-Anh và cách phát âm Anh-Mỹ là giống nhau.
Theo định nghĩa từ Cambridge thì từ category có nghĩa là: (in a system for dividing things according to appearance, quality, etc.) a type, or a group of things having some features that are the same.
Dịch theo nghĩa tiếng Việt là: (trong hệ thống phân chia mọi thứ theo ngoại hình, chất lượng, v.v.) một loại hoặc một nhóm những thứ có một số tính năng giống nhau.
Từ category được dùng như một danh từ trong tiếng Anh. Dưới đây là ví dụ về cách dùng của từ Category:

  • There are three categories of accommodation – standard, executive, and deluxe.

Dịch theo tiếng Việt: Có ba hạng mục chỗ ở – tiêu chuẩn, cao cấp và cao cấp.

  • There’s a prize for the fastest three runners in each category.

Dịch theo tiếng Việt: Có một giải thưởng cho ba người chạy nhanh nhất trong mỗi hạng mục.
Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp bạn có thể nâng cao được vốn từ của mình.