Home Học tiếng Anh Hạng mục công trình tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Hạng mục công trình tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Hạng mục công trình tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Nếu bạn đang tìm hiểu về tập hợp những từ vựng liên quan đến ngành xây dựng. Hạng mục công trình là một trong những từ vựng mà bạn không nên bỏ qua. Hãy cùng JES tìm hiểu về từ này nhé.
Đầu tiên là định nghĩa và cách phát âm của hạng mục công trình trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Hạng mục công trình Work /wɝːk/

Với từ work thì phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ đều giống nhau. Với từ work theo định nghĩa của Cambridge là an activity, such as a job, that a person uses physical or mental effort to do, usually for money. Dịch theo tiếng việt nghĩa là: một hoạt động, chẳng hạn như một công việc, mà một người sử dụng nỗ lực thể chất hoặc tinh thần để thực hiện.
Hi vọng những thông tin JES cung cấp sẽ giúp ích cho bạn.