Home Học tiếng Anh Từ điển Hàm răng giả tháo lắp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Hàm răng giả tháo lắp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Hàm răng giả tháo lắp ” là ” Removable derture

Hàm răng giả tháo lắp là một bộ răng giả có thể được gỡ ra và đặt vào miệng bệnh nhân một cách linh hoạt. Điều này giúp cho việc vệ sinh và chăm sóc răng giả trở nên dễ dàng hơn, vì nó có thể được tháo rời và làm sạch mỗi khi cần thiết.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Hàm răng giả tháo lắp

 1. Partial Dentures /ˈpɑːrʃəl ˈdɛn.tʃərz/: Hàm răng giả cố định tháo lắp.
 2. Denture Base /ˈdɛn.tʃər beɪs/: Nền tảng hàm răng giả.
 3. Acrylic Dentures /əˈkrɪlɪk ˈdɛn.tʃərz/: Hàm răng giả nhựa acrylic.
 4. Metal Dentures /ˈmɛtəl ˈdɛn.tʃərz/: Hàm răng giả kim loại.
 5. Denture Adhesive /ˈdɛn.tʃər ədˈhiːsɪv/: Keo dán hàm răng giả.
 6. Palate /ˈpælɪt/:  Nền hàm trên (phần trần hàm).
 7. Mandible /ˈmændəbl/: Hàm dưới.

5 câu có chứa từremovable derture với nghĩa là Hàm răng giả tháo lắp được dịch ra tiếng Việt.

 1. Removable dentures are a convenient solution for individuals missing all of their natural teeth.

  => Hàm răng giả tháo lắp là một giải pháp thuận tiện cho những người mất hết răng tự nhiên.

 2. The dentist recommended removable dentures for the patient, allowing easy removal and cleaning.

  => Nha sĩ khuyến nghị hàm răng giả tháo lắp cho bệnh nhân, giúp việc tháo ra và làm sạch trở nên dễ dàng.

 3. Removable dentures provide a cost-effective option for restoring a natural-looking smile.

  =>  Hàm răng giả tháo lắp cung cấp một lựa chọn chi phí hiệu quả để khôi phục nụ cười tự nhiên.

 4. It’s important to properly care for removable dentures to ensure their longevity and functionality.

  => Quan trọng để chăm sóc đúng cách hàm răng giả tháo lắp để đảm bảo sự bền vững và chức năng.

 5. Many patients appreciate the convenience of removable dentures, allowing them to maintain good oral hygiene.

  => Nhiều bệnh nhân đánh giá cao sự thuận tiện của hàm răng giả tháo lắp, giúp họ duy trì vệ sinh miệng tốt.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ Hàm răng giả tháo lắp “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM