Home Học tiếng Anh Từ điển Hạ đường huyết tiếng anh là gì

Hạ đường huyết tiếng anh là gì

Hạ đường huyết tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “lower blood sugar”.

“Hạ đường huyết” là quá trình giảm nồng độ đường trong máu, thường được áp dụng để điều trị hoặc kiểm soát các tình trạng như tiểu đường.
Phiên âm của cụm từ “lower blood sugar”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ˈloʊ.ər blʌd ˈʃʊɡər/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ˈləʊ.ə ˈblʌd ˈʃʊɡə(r)/

Hạ đường huyết tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “hạ đường huyết” trong tiếng Anh:

 • Blood sugar: Đường huyết
 • Insulin: Insulin
 • Glucose: Glucose
 • Diabetes: Tiểu đường
 • Hypoglycemia: Hạ đường huyết (hiện tượng đường huyết thấp)
 • Dietary fiber: Chất xơ trong chế độ ăn
 • Exercise: Hoạt động thể chất
 • Medication: Thuốc
 • Carbohydrates: Carbohydrates (hydrat cacbon)
 • Monitor: Theo dõi, kiểm tra

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “hạ đường huyết” trong tiếng Anh:

 1. English: What are some common symptoms of low blood sugar, and how can they be effectively managed through diet and lifestyle adjustments? Vietnamese: Những triệu chứng thông thường của đường huyết thấp là gì, và làm thế nào chúng có thể được quản lý hiệu quả thông qua điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và lối sống?
 2. English: Are there specific foods or snacks recommended for quickly raising blood sugar levels in cases of hypoglycemiaVietnamese: Có thực phẩm hoặc snack cụ thể nào được khuyến nghị để nhanh chóng tăng mức đường huyết trong trường hợp hạ đường huyết không?
 3. English: How do medications such as insulin work to regulate blood sugar, and what are the potential side effects associated with these treatments? Vietnamese: Các loại thuốc như insulin hoạt động như thế nào để điều chỉnh đường huyết, và có những tác dụng phụ tiềm ẩn nào liên quan đến các phương pháp điều trị này?
 4. English: In addition to medication, what lifestyle changes can individuals make to maintain stable blood sugar levels and prevent episodes of low blood sugar?Vietnamese: Ngoài việc sử dụng thuốc, những thay đổi lối sống nào có thể giúp người ta duy trì mức đường huyết ổn định và ngăn chặn các cơn hạ đường huyết?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM