Home Định Nghĩa Gửi Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Gửi Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Gửi Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Gửi hàng tiếng Anh gọi là shipping
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Gửi hàng có thể bạn quan tâm:

 • Processing: hoạt động gia công
 • Procurement: sự thu mua hàng
 • Producer: nhà sản xuất
 • Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
 • Production List: danh sách quy trình sản xuất
 • Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
 • Promissory note: kỳ phiếu
 • Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 • Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
 • Protest/strike: đình công
 • Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
 • Purchase contract: hợp đồng mua hàng
 • Purchase order: đơn đặt hàng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Gửi hàng tiếng Anh là gì?.