Gửi Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

0
1613
gửi đồ đạc

Gửi đồ đạc tiếng Anh gọi là send furniture
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Gửi đồ đạc có thể bạn quan tâm:

 • Frontier: biên giới
 • On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 • Border gate: cửa khẩu
 • Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 • Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 • Auction: Đấu giá
 • Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 • International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
 • Exporting country: nước xuất khẩu
 • Importing country: nước nhập khẩu
 • Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 • Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 • Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)