Home Học tiếng Anh Grammar Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals Around the World – Global Success

Grammar Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals Around the World – Global Success

Grammar Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals Around the World – Global Success

Trong bài viết này, Jes.edu.vn xin gửi đến các bạn tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7, chương trình mới Unit 9: Festivals Around The World. Đây hứa hẹn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để các bạn ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 9 về các lễ hội trên thế giới và nâng cao hiệu suất học tập. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Câu hỏi Yes/ No

– Câu hỏi Yes/No cần câu trả lời hoặc là Yes hoặc là No.

– Chúng ta hình thành câu hỏi Yes/No với một trợ động từ (be, do hoặc have) hoặc với động từ khuyết thiếu. Chúng ta đặt trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu trước chủ ngữ.

– Cấu trúc: Be/ Do/ Have/ Modals + S + (V)…?

– Ví dụ:

Are you eating moon cakes? – Yes, I am.

(Bạn đang ăn bánh trung thu à? – Vâng.)

Did you eat moon cakes at the festival last year? – No, I didn’t.

(Bạn đã ăn bánh trung ở lễ hội năm ngoái à? – Tôi không.)

Can she eat all these moon cakes? – Yes, she can.

(Cô ấy có thể ăn tất cả bánh trung thu này không? – Vâng, cô ấy có thể.)

– Chúng ta không sử dụng trợ động từ khi chúng ta sử dụng “be” như động từ chính.

Ví dụ: Is that your Christmas present? – Yes, it is.

(Kia là quà Giáng sinh của bạn à? – Đúng vậy.)

Bài tập vận dụng

Bài 1: Chuyển những câu dưới dây sang dạng yes/no question:

1. He is a scientist.

2. They arrived last night?

3. He plays football to see you tomorrow.

4. They will come here on Thursday.

5. She has told us the truth.

Đáp án:

1. Is he a scientist?

2. Did they arrive last night?

3. Does he play football every sunday?

4. Will they come here on Thursday?

5. Has she told us the truth?

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.