Home Học tiếng Anh Grammar Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – Global Success

Grammar Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – Global Success

Grammar Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – Global Success

Jes.edu.vn xin gửi đến quý thầy cô và các bạn tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 7: Traffic. Bài viết sẽ tập trung vào những chủ đề quan trọng như đại từ “it” chỉ khoảng cách, should/should’nt mà các học sinh lớp 7 cần nắm vững trong quá trình học tập của mình. Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích đối với quá trình nắm bắt kiến thức và củng cố kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của các bạn học sinh.

1. Đại từ “it” để chỉ khoảng cách.

– Chúng ta sử dụng đại từ “it” làm chủ ngữ cho câu để chỉ khoảng cách.

– Cấu trúc: It is + (about) khoảng cách + from place 1 + to place 2.

(Khoảng bao xa từ địa điểm 1 đến địa điểm 2)

– Ví dụ: It is about 500 metres from my house to my school.

(Khoảng 500 mét từ nhà tôi đến trường của tôi.)

2. should/ shouldn’t

Chúng ta sử dụng should (nên) và dạng phủ định là shouldn’t (không nên). Sau should/ shouldn’t là động từ dạng nguyên thể.

– để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You should’nt go to school late.

(Bạn không nên đi học trễ.)

– để nói rằng việc gì là đúng đắn hoặc tốt nhất để làm.

Ví dụ: We should go out in the morning, or we might get stuck in traffic..

(Chúng ta nên đi chơi buổi sáng, hoặc chúng ta có thể bị tắc đường.)

3. Bài tập vận dụng

Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng “should/shouldn’t”:

  1. You are going to a job interview. __________ dress professionally to make a good impression.
  2. We have a meeting at 9 AM tomorrow. __________ be late; punctuality is crucial.
  3. She is feeling unwell. __________ rest and take some medicine to get better.
  4. He has an important exam next week. __________ start studying early to be well-prepared.
  5. The weather forecast predicts heavy rain. __________ forget to bring an umbrella when you go out.

Đáp án:

  1. You should
  2. You shouldn’t
  3. She should
  4. He should
  5. You shouldn’t
Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.