Giấy vay tiền được sử dụng phổ biến và đúng quy định nhất

0
1349
Giấy vay tiền mới nhất

Giấy vay tiền là giấy tờ quan trong khi vay tiền bởi không bên nào muốn xảy ra những tranh chấp khi có sự cố xảy ra. Nhưng nội dung của giấy vay tiền như thế nào là đúng quy định. Cách điền như thế nào? Tất cả những câu hỏi thường gặp đều sẽ được JES giải đáp trong bài viết “Giấy vay tiền được sử dụng phổ biến và đúng quy định nhất” dưới đây.

Mẫu giấy vay tiền cập nhật nội dung mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY VAY TIỀN
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………….., chúng tôi gồm:
BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ………………………………….     Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….
Bà: ………………………………….       Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………… cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………….
BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):
Ông/bà: …………………………..     Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ………………….. cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký giấy vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1: Số tiền cho vay
Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)
Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

 • Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B
 • Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.
 • Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

 • Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.
 • Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày nếu không có sự thỏa thuận khác của hai bên.
 • Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………
 • Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.
 • Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết.

Điều 4: Mục đích vay
Mục đích vay số tiền nêu trong giấy vay tiền là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….
Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp
Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;
Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Cam kết của các bên

 • Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;
 • Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;
 • Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có);
 • Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;
 • Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;
 • Các bên cam kết thực hiện đúng theo những gì đã thỏa thuận
 • Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

 • Mọi sửa đổi, bổ sung chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện.
 • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.
 • Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng vay tiền mới nhất

Giấy vay tiền

Giấy mượn tiền viết tay có nội dung đúng quy định nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

………….., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN
1/ Thông tin bên vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….
2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….
Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký giấy vay tiền với các điều khoản sau:
3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

 • Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..
 • Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..
 • Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quý hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:
……………………………………………………………………………………………………………….
5/ Cam kết:
Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trong giấy vay tiền. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên cho vay                                                                   Bên vay

Người làm chứng

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)
XEM THÊM: Giấy biên nhận tiền theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

Mẫu giấy vay tiền

Cách viết giấy vay tiền đúng chuẩn nhất

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 những thông tin cần lưu ý khi điền mẫu giấy vay tiền:

Thông tin về người vay

 • Người vay có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Nếu là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh kèm thông tin về người đại diện.
 • Nếu là cá nhân thì cũng nêu rõ họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.
 • Trong trường hợp đã có vợ hoặc có chồng thì phần thông tin về người vay nên để cả hai vợ chồng.

Số tiền vay và thời hạn

 • Đây là mục quan trọng nhất cũng bắt buộc phải có trong mọi giao dịch vay tiền.
 • Số tiền vay phải được nêu cụ thể cả bằng số và bằng chữ.
 • Thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm.
 • Hai bên có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn cho vay. Khi đó, cũng có thể viết vào Giấy vay tiền thỏa thuận này.

Phương thức trả nợ

Cũng giống như có nhiều cách để chuyển số tiền từ bên cho vay sang bên vay, phương thức trả nợ cũng được thực hiện bằng nhiều cách theo thỏa thuận của hai bên.
Trong giấy vay nợ, hai bên có thể nêu rõ cách thức trả nợ:

 • Bằng tiền mặt
 • Bằng hiện vật
 • Qua chuyển khoản

Lãi suất

 • Lãi suất luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cả người đi vay và người vay.
 • Trong trường hợp, tính lãi suất thì cũng ghi rõ lãi suất bao nhiêu, tính theo lãi suất của Ngân hàng nào… vào giấy vay tiền.
 • Giấy vay tiền dù có hay không có tính lãi suất cũng phải ghi rõ vào văn bản.
 • Nếu không tính lãi thì ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”.
 • Lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Thỏa thuận khác

 • Nếu ngoài những thỏa thuận đã nêu ở trên, hai bên còn có thỏa thuận nào khác thì có thể tùy biến chỉnh sửa mẫu theo đúng thỏa thuận của mình.
 • Đặc biệt là phương thức giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh xung đột.
 • Nên quy định chi tiết các trường hợp sẽ phát sinh nếu một trong hai bên không thực hiện theo đúng thỏa thuận.
 • Ngoài ra, Giấy vay mượn tiền nên lập thành ít nhất là 02 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong, mỗi bên giữ số lượng bản chính giống nhau.

XEM THÊM: Mẫu biên bản cam kết chịu trách nhiệm giữa hai bên mới nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là hai giấy vay tiền được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất. Nội dung của hai mẫu giấy này đều được biên soạn dựa trên những quy định được nêu rõ trong bộ luật Dân sự mới nhất. Cách viết mẫu giấy này cũng đã được chúng tôi đề cập cụ thể ở trên. Hi vọng bạn đọc sẽ tìm thấy được câu trả lời cần thiết trong bài viết dưới đây.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here