Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì

0
1692
Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì

Giấy ủy quyền tiếng Anh là power of attorney.
Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hay nhiều công việc trong phạm vị quy định trong giấy ủy quyền.
Đây được coi là một hình thức ủy quyền, mà theo một số trường hợp, là bắt buộc phải có để người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người ủy quyền.
Một số từ vựng liên quan đến giấy ủy quyền trong tiếng Anh:

  • Ủy quyền (tiếng Anh là authorize hay depute)
  • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
  • Thủ tục hành chính (tiếng Anh là administrative formalities)
  • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
  • Tư vấn pháp luật (tiếng Anh là legal advice)
  • Chuyên viên pháp lý (tiếng Anh là legal specialist)
  • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))
  • Thụ lý (tiếng Anh là handle a case in a law court)
5/5 - (100 bình chọn)