Giấy giới thiệu người vào Đảng theo mẫu cập nhật mới nhất 

0
47
Giấy giới thiệu vào Đảng

Để giới thiệu một ai đó vào Đảng, thì bạn cần phải có Giấy giới thiệu người vào Đảng. Văn bản này sẽ được gửi lên cấp đơn vị có thẩm quyền để xem xét. Vậy giấy giới thiệu gồm những mục nào? Nên viết thế nào cho chuẩn? Điều kiện để kết nạp người vào Đảng là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau, để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.

Giấy giới thiệu vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu người vào Đảng là mẫu giấy giới thiệu được các đoàn viên ưu tú dùng để giới thiệu vào Đảng. Sau đó, người được giới thiệu chỉ cần sử dụng mẫu đơn này gửi lên đơn vị có thẩm quyền để xét duyệt. Người giới thiệu phải là người đứng trong đội ngũ của Đảng, có trách nhiệm giúp đỡ và giáo dục quần chúng vào Đảng.

Giấy giới thiệu người vào đảng theo mẫu cập nhật mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                        GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG 

Kính gửi: Chi ủy……………………………………………………………………………………………

Đảng ủy…………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………., sinh ngày… tháng… năm …

Vào Đảng ngày…tháng…năm…, chính thức ngày…tháng…năm…

Chức vụ hiện nay trong Đảng:……….., chính quyền………………., đoàn thể…………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………..

Ngày…tháng…năm…được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)……..

……………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về Giấy giới thiệu người vào Đảng của mình.

…ngày…tháng…năm…

                                                                                   Đảng viên giới thiệu

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)

Chú thích:

 • Người giới thiệu vào Đảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện: Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm.
 • Báo cáo chi tiết về lý lịch, năng lực, phẩm chất của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mìn. Nếu chưa nắm rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.
 • Những đặc điểm cần lưu ý: Lý lịch của người vào Đảng có được khai đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng không?
 • Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, quan hệ quần chúng của người vào Đảng.

Giới thiệu vào Đảng

Cách viết giấy giới thiệu vào Đảng

Khi viết giấy giới thiệu người vào Đảng, cần đảm bảo đủ các nội dung sau:

 • Tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết chữ in hoa, tô đậm và căn giữa.
 • Nơi gửi cần nêu ghi rõ chi ủy, đảng ủy nơi đang công tác của người giới thiệu người vào Đảng.
 • Nêu rõ thông tin của người giới thiệu các cán bộ ưu tú vào Đảng bao gồm ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi công tác.
 • Lý lịch phải khai đầy đủ, rõ ràng, cả hai bên gia đình nội ngoại. Đảm bảo không có ai tham gia hoặc cộng tác với đế quốc, thực dân, phong kiến.
 • Phần lý lịch cần được thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi đồng chí được giới thiệu công tác.
 • Cần trình bày rõ, chính xác những ưu nhược điểm của người được giới thiệu vào Đảng.
 • Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên.
 • Nêu rõ ngày tháng năm viết giấy giới thiệu, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu.

Điều kiện để kết nạp vào Đảng

Trước khi sử dụng giấy giới thiệu người vào Đảng, các Đảng viên cần đảm bảo rằng người giới thiệu thỏa mãn các điệu kiện dưới đây:

 • Có trình độ học vấn tốt nghiệp từ THCS trở lên.
 • Tự nguyện và công nhận thực hiện Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng.
 • Tuổi từ 18 – 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp.
 • Là người ưu tú, nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.
 • Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe.
 • Được giới thiệu từ hai Đảng viên chính thức. Người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, năng lực và phẩm chất. Có trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.
 • Dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

XEM THÊM: Mẫu đơn xin vào Đảng

Kết luận

Nếu bạn là người chuẩn bị sử dụng giấy giới thiệu người vào Đảng, thì không nên bỏ lỡ qua bài viết này. Hy vọng, chia sẻ này sẽ giúp ích được nhiều cho công việc của bạn.