Giấy giới thiệu người vào Đảng theo mẫu cập nhật mới nhất 

0
11130
Giấy giới thiệu người vào Đảng

Để giới thiệu một ai đó vào Đảng, thì bạn cần phải có Giấy giới thiệu người vào Đảng. Văn bản này sẽ được gửi lên cấp đơn vị có thẩm quyền để xem xét. Vậy giấy giới thiệu gồm những mục nào? Nên viết thế nào cho chuẩn? Điều kiện để kết nạp người vào Đảng là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết “Giấy giới thiệu người vào Đảng theo mẫu cập nhật mới nhất“, để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.
 

Giấy giới thiệu người vào Đảng theo mẫu mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG 
Kính gửi: Chi ủy……………………………………………………………………………………………
Đảng ủy…………………………………………………………………………………………
Tên tôi là (1): ………………………………………………………., sinh ngày… tháng… năm …
Vào Đảng ngày…tháng…năm…, chính thức ngày…tháng…năm…
Chức vụ hiện nay trong Đảng:……….., chính quyền………………., đoàn thể…………………..
Quê quán:………………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………..
Ngày…tháng…năm…được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý (2):………………………………………………………………….
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng; năng lực công tác) (3)
……………………………………………………………………………………………………………
Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về Giấy giới thiệu người vào Đảng của mình
                                                                                 …ngày…tháng…năm…
                                                                                   Đảng viên giới thiệu
                                                                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu vào Đảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 1 năm.
 • Báo cáo chi tiết về, năng lực, lý lịch, phẩm chất của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu chưa hiểu hay nắm rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

(2) Những đặc điểm cần lưu ý: Lý lịch của người vào Đảng có khai đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng hay không?
(3) Nêu rõ việc chấp hành đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Đảng; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, quan hệ quần chúng, năng lực công tác của người vào Đảng.

Cách viết giấy giới thiệu vào Đảng

Khi viết giấy giới thiệu người vào Đảng, cần đảm bảo đủ những nội dung sau đây:

 • Tiêu đề, tên giấy giới thiệu viết chữ tô đậm, in hoa và căn giữa.
 • Nơi gửi cần nêu ghi rõ chi ủy và đảng ủy nơi đang công tác của người giới thiệu người vào Đảng.
 • Lý lịch phải khai đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, cả hai bên gia đình nội ngoại. Đảm bảo không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, phong kiến, đế quốc.
 • Nêu rõ thông tin của người giới thiệu những cán bộ ưu tú vào Đảng bao gồm ngày, tháng, năm sinh, nơi công tác, quê quán.
 • Cần trình bày rõ, chính xác các ưu nhược điểm của người được giới thiệu vào Đảng.
 • Đối chiếu điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên.
 • Phần lý lịch cần được kiểm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi đồng chí được giới thiệu công tác.
 • Nêu rõ ngày tháng năm viết giấy giới thiệu và ký, ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu.

Giới thiệu vào Đảng

Điều kiện để kết nạp vào Đảng

Trước khi sử dụng giấy giới thiệu người vào Đảng, các Đảng viên cần đảm bảo rằng người giới thiệu thỏa mãn các điệu kiện dưới đây:

 • Tự nguyện và công nhận thực hiện Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng.
 • Tuổi từ 18 – 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp.
 • Có trình độ học vấn tốt nghiệp từ THCS trở lên.
 • Là người ưu tú, nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.
 • Được giới thiệu từ hai Đảng viên chính thức. Người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, năng lực và phẩm chất. Có trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.
 • Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe.
 • Dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

XEM THÊM: Mẫu đơn xin vào Đảng
Kết luận: Nếu bạn là người đang có dự định sử dụng giấy giới thiệu người vào Đảng, thì không nên bỏ qua bài viết này. Hy vọng, chia sẻ này sẽ giúp ích được nhiều trong công việc của bạn đọc.

5/5 - (100 bình chọn)