Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu bộ chứng từ kế toán mới nhất

0
8341
Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng được sử dụng rất phổ biến tại nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Bởi vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể thanh toán một lần ngay. Chưa kể đến những công việc khác đều cần đến tạm ứng có thể kể đến như khi đi công tác, tạm ứng đi gặp đối tác,…. Vì liên quan đến vấn đề tài chính nên giấy tạm ứng cần phải có những nội dung phù hợp và đúng với quy định nhất. Vậy hãy cùng JES  tìm hiểu trong bài viết “Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu bộ chứng từ kế toán mới nhất” dưới đây.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng doanh nghiệp

Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu C42 – HD

Đơn vị:……………………………..
Mã QHNS:…………………………
Mẫu số C42 – HD
(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ….. tháng ….. năm ……
Kính gửi:……………………………………………..
Tên tôi là:……………………………………
Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………….(Viết bằng chữ)……………………
Lý do thực hiện giấy đề nghị tạm ứng: ……………………………………
Thời hạn thanh toán:……………………………………

Thủ trưởng đơn vị
Duyệt tạm ứng:……
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị
(Ký, họ tên)

Mẫu đề nghị tạm ứng hợp đồng theo mẫu số 03 – TT

Đơn vị: ………………………
Bộ phận: …………………….
Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày…..tháng….năm….
Số: ……………..
Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………..
Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………….
Bộ phận (hoặc Địa chỉ):………………………………………………………………………………..
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………………. (Viết bằng chữ)………………..
Lý do làm giấy đề nghị tạm ứng:………………………………………………………………
Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
 
Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)
 

Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu

Những giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu phổ biến hiện nay

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Tiếng Anh (Song ngữ)

COMPANY NAME:……………………

For: Advance money according to service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Liberty – Happiness

 

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy đề nghị tạm ứng)

Day …… month …… year …….
 
Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………
According to the service contract number (Căn cứ hợp đồng dịch vụ số) ………………
I’m (Tôi): …………………………………………………………………………………
The department (Thuộc bộ phận):………………………………………………………..
The total amount of the service contract (Tổng tiền theo hợp đồng dịch vụ là):…………
……………………………………………………………………………………………
The requested amount of advance (Số tiền đề nghị tạm ứng):……………………………
……………………………………………………………………………………………
The reason: According to service contract number (Lí do thực hiện giấy đề nghị tạm ứng, theo hợp đồng dịch vụ số): …………………………………………………………………………………….
Advance payment period: Before: (Thời hạn thanh toán: Trước ngày):….. /…./……..
Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản):
………………………………………………………………………………………….
 

Proponent (Người đề xuất, kế toán)

Accountant

Legal Representative (Người đại diện, Giám đốc)

Director

Proponent

Accountant

Legal Representative

Director

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng cập nhật theo quy định mới

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..
  • Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………
  • Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………
  • Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
Diễn giảiSố tiền
A1
I . Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………… ngày……
– Phiếu chi số………… ngày……
– …
II. Số tiền đã chi
1. Chứng từ số………… ngày……
2. …
III. Chênh lệch
1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)
2. Chi quá số tạm ứng (II – I)
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….
………………….
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
Giám đốc
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
 
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
 

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Lưu ý khi soạn giấy đề nghị tạm ứng

  • Nếu số tiền nhận tạm ứng không sử dụng hoặc không sử dụng hết phải nộp lại vào quỹ.
  • Nếu không nộp lại thì tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng.
  • Phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số tiền đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt trong giấy đề nghị tạm ứng
  • Khi hoàn thành công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng để thanh toán toàn bộ số tạm ứng đã nhận, đã sử dụng và chênh lệch (nếu có).
  • Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn thiếu.
  • Người nhận tạm ứng không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng.
  • Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau.

XEM THÊM: Mẫu đơn đề nghị dùng cho môi trường doanh nghiệp

Tóm tại vấn đề

Trên đây là những mẫu giấy đề nghị tạm ứng đã được cập nhật nội dung theo thông tư mới nhất. Những mẫu tạm ứng này đều có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau có thể kể đến như tạm ứng công tác phí, tạm ứng mua vật tư, tạm ứng mua văn phòng phẩm,…. Hi vọng bạn đọc đã có những thông tin hữu ích nhất trong bài viết này.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here