Home Học tiếng Anh Từ điển Giãn tĩnh mạch tiếng anh là gì

Giãn tĩnh mạch tiếng anh là gì

Giãn tĩnh mạch tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh có thể được gọi là “venous dilation”. Đây là tình trạng khi các tĩnh mạch mở rộng hoặc giãn ra, làm tăng dung tích của chúng và giảm áp lực trong tĩnh mạch. Từ “venous dilation” có thể được phiên âm như sau:

 • US: /ˈviːnəs daɪˈleɪʃən/
 • UK: /ˈviːnəs daɪˈleɪʒən/

Giãn tĩnh mạch tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “giãn tĩnh mạch”:

 • Venous System (Hệ thống tĩnh mạch): Hệ thống các đường mạch ch carry máu từ cơ thể trở lại tim.
 • Vein (Tĩnh mạch): Đường mạch dẫn máu về tim từ các cơ quan và mô trong cơ thể.
 • Blood Circulation (Tuần hoàn máu): Sự lưu thông máu trong cơ thể qua hệ thống động mạch và tĩnh mạch.
 • Vasoconstriction (Co mạch): Quá trình làm co lại các mạch máu, làm tăng áp lực máu.
 • Blood Pressure (Huyết áp): Áp lực được tạo ra bởi máu đối với thành của động mạch.
 • Peripheral Circulation (Tuần hoàn ngoại vi): Sự lưu thông máu đến và từ các cơ quan và mô ngoại vi.
 • Capillary (Mạch nở): Mạch máu nhỏ nhất trong hệ thống máu.
 • Edema (Sưng): Sự tích tụ chất lỏng dư thừa trong mô, gây sưng.
 • Blood Volume (Thể tích máu): Lượng máu có trong cơ thể, ảnh hưởng đến áp lực máu.
 • Circulatory System (Hệ thống tuần hoàn): Hệ thống bao gồm tim, động mạch, tĩnh mạch và máu, giữ vai trò quan trọng trong việc lưu thông chất dinh dưỡng và oxy trong cơ thể.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “giãn tĩnh mạch” trong tiếng Anh:

 1. Venous dilation can occur during prolonged periods of standing, leading to discomfort and swelling in the legs. Giãn tĩnh mạch có thể xảy ra khi đứng lâu, gây ra sự bất tiện và sưng ở chân.
 2. Blood circulation relies on the balance between venous and arterial systems to ensure the efficient transport of oxygen and nutrients throughout the body. Sự lưu thông máu phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hệ thống tĩnh mạch và động mạch để đảm bảo việc vận chuyển hiệu quả của oxy và chất dinh dưỡng trong toàn bộ cơ thể.
 3. Vasoconstriction and venous dilation are regulated by the body to maintain proper blood pressure and flow, adapting to different physiological needs. Sự co mạch và giãn tĩnh mạch được cơ thể điều chỉ để duy trì áp lực và lưu thông máu đúng cách, thích ứng với các nhu cầu sinh lý khác nhau.
 4. In cases of venous insufficiency, where venous dilation is impaired, individuals may experience symptoms such as leg pain, swelling, and skin discoloration. Trong trường hợp thiếu hụt tĩnh mạch, nơi giãn tĩnh mạch bị suy giảm, người có thể trải qua các triệu chứng như đau chân, sưng và thay đổi màu da.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM