Home Học tiếng Anh Giảm Cân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Giảm Cân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Giảm cân được gọi là Weight loss, có phiên âm cách đọc là /ˈweɪt ˌlɒs/ (UK); /ˈweɪt ˌlɑːs/ (US).

Giảm cân “Weight loss” là quá trình giảm lượng cân nặng cơ thể, thường thông qua việc kiểm soát chế độ ăn uống, tăng cường hoạt động vận động và thực hiện các biện pháp khác nhau để đạt được mục tiêu cụ thể về cân nặng. Giảm cân thường đòi hỏi sự kiên trì, sự thay đổi lối sống và theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể chất.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “giảm cân” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Weight Loss: Giảm cân
 2. Dieting: Chế độ ăn kiêng
 3. Exercise: Tập luyện
 4. Healthy Eating: Ăn uống lành mạnh
 5. Calorie Deficit: Thiếu hụt calo
 6. Fitness Journey: Hành trình sức khỏe
 7. Weight Management: Quản lý cân nặng
 8. Nutrition: Dinh dưỡng
 9. Weight Watchers: Nhóm hỗ trợ giảm cân
 10. Body Mass Index (BMI): Chỉ số khối cơ thể (BMI)

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Weight loss” với nghĩa là “giảm cân” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Regular exercise is essential for effective weight loss.
  => Tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết để giảm cân hiệu quả.
 2. She achieved significant weight loss through a combination of diet and exercise.
  => Cô ấy đạt được sự giảm cân đáng kể thông qua sự kết hợp giữa chế độ ăn và tập luyện.
 3. Weight loss programs often include guidance on healthy eating habits.
  => Các chương trình giảm cân thường bao gồm hướng dẫn về thói quen ăn uống lành mạnh.
 4. Successful weight loss requires a balanced approach to nutrition and physical activity.
  => Sự giảm cân thành công đòi hỏi một cách tiếp cận cân đối về dinh dưỡng và hoạt động thể chất.
 5. He documented his weight loss journey on social media to inspire others.
  => Anh ấy ghi chép hành trình giảm cân của mình trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho người khác.
 6. Crash diets are not sustainable solutions for long-term weight loss.
  => Chế độ ăn kiêng cấp tốc không phải là giải pháp bền vững để giảm cân lâu dài.
 7. Weight loss supplements should be used with caution and under professional guidance.
  => Thực phẩm bổ sung giảm cân nên được sử dụng một cách thận trọng và dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp.
 8. A gradual and steady approach to weight loss is more effective than rapid solutions.
  => Một cách tiếp cận giảm cân từ từ và ổn định thường hiệu quả hơn so với các giải pháp nhanh chóng.
 9. Weight loss success stories often highlight the importance of lifestyle changes.
  => Những câu chuyện thành công về giảm cân thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống.
 10. Before starting any weight loss program, consult with a healthcare professional for personalized advice.
  => Trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình giảm cân nào, hãy tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn cá nhân.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM