Home Học tiếng Anh Từ điển Giai đoạn tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Giai đoạn tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “giai đoạn” được định nghĩa là “Stage”.
Giai đoạn mô tả các phần hoặc cấp độ khác nhau của một quá trình bệnh lý, điều trị, hoặc phát triển.
Phiên âm cách đọc: Stage /steɪdʒ/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến giai đoạn.

 • Step /stɛp/: Bước
 • Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/: Cột mốc
 • Early stage: Giai đoạn đầu
 • Intermediate stage: Giai đoạn trung gian
 • Final stage /ˈfaɪnl steɪdʒ/: Giai đoạn cuối cùng
 • Evolution /ˌɛvəˈluʃən/: Tiến hóa
 • Initiation /ɪˌnɪʃiˈeɪʃən/: Khởi đầu
 • Completion /kəmˈpliːʃən/: Hoàn thành
 • Stages of life: Các giai đoạn trong cuộc sống
 • Stages of a disease: Các giai đoạn của một bệnh

4 Câu có chứa từ Stage trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

  1. This is just the initial stage of your treatment plan.
   →Đây chỉ là giai đoạn đầu của kế hoạch điều trị của bạn.
  2. She is at the recovery stage after the cosmetic surgery.
   →Cô ấy đang ở giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ.
  3. Early detection is key in the treatment of many diseases, especially in the early stages.
   →Việc phát hiện sớm là chìa khóa quan trọng trong điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là ở giai đoạn đầu.
  4. In the early stages of recovery, rest and proper care are essential.
   →Trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, việc nghỉ ngơi và chăm sóc đúng đắn là quan trọng.

Trên đây là bài viết của mình về giai đoạn (Stage) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ giai đoạn trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM