Home Học tiếng Anh Từ điển Giai đoạn 2 tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Giai đoạn 2 tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “giai đoạn 2” được định nghĩa là “Stage two”.
Giai đoạn 2 là sự tiến triển hay phức tạp hóa so với giai đoạn một.
Phiên âm cách đọc: Stage two là /steɪdʒ  tuː/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến giai đoạn 2.

 • Secondary Phas: Giai đoạn thứ cấp
 • Developmental Phase:  Giai đoạn phát triển
 • Intermediate Stage: Giai đoạn trung gian
 • Evolutionary Stage: Giai đoạn tiến hóa
 • Continuing Phase: Giai đoạn tiếp tục
 • Expansion Stage: Giai đoạn mở rộng
 • Follow-up Phase: Giai đoạn theo dõi
 • Subsequent Stage: Giai đoạn sau đó
 • Continued Development: Phát triển tiếp tục

4 Câu có chứa từ Stage two trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The patient’s vital signs will be closely monitored during Stage two of the recovery process.
  →Dấu hiệu sống còn của bệnh nhân sẽ được theo dõi chặt chẽ trong Giai đoạn 2 của quá trình phục hồi.
 2. During Stage two of the surgical procedure, the medical team will focus on removing any remaining cancerous tissue.
  →Trong Giai đoạn 2 của quá trình phẫu thuật, đội ngũ y tế sẽ tập trung vào việc loại bỏ bất kỳ mô ung thư còn lại.
 3. In Stage two of the disease progression, imaging tests may be conducted to assess the spread of the condition.
  →Trong Giai đoạn 2 của sự tiến triển bệnh, các kiểm tra hình ảnh có thể được thực hiện để đánh giá sự lan truyền của tình trạng.
 4. The medical team will discuss prognosis and potential treatment options during Stage two of the patient’s care.
  →Đội ngũ y tế sẽ thảo luận về dự đoán và các lựa chọn điều trị tiềm năng trong Giai đoạn 2 của chăm sóc bệnh nhân.

Trên đây là bài viết của mình về giai đoạn 2 (Stage two) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ giai đoạn 2 trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM