Home Định Nghĩa Dự thảo luật tiếng Anh là gì

Dự thảo luật tiếng Anh là gì

Dự thảo luật tiếng Anh là gì

Dự thảo luật tiếng Anh là proposition.
Dự thảo luật là bản thảo về một đạo luật được soạn thảo, chuẩn bị, theo các giai đoạn của quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ theo pháp luật quy định để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thông qua và ban hành.
Nếu là doanh nghiệp hay cá nhân nước ngoài muốn làm việc, kinh doanh tại Việt Nam thì việc cần biết các luật và dự luật liên quan là điều cần thiết. Hiểu được điều đó, JES đã tìm kiếm và tổng hợp những thông tin quan trọng cho các bạn.
Một số từ liên quan đến dự thảo luật trong tiếng Anh:

  • Bộ Luật hình sự Việt Nam 2015 (tiếng Anh là The Criminal Code of Vietnam)
  • Bộ Luật Lao động (tiếng Anh là The Labor Code)
  • Bộ Luật Tố Tụng hình sự (tiếng Anh là The Criminal Procedure Code)
  • Luật Đầu tư 2014 (tiếng Anh là Law on Investment)
  • Luật Thương mại (tiếng Anh là Law on Commerce of Vietnam)
  • Luật Nghĩa vụ quân sự (tiếng Anh là Law on military service)
  • Luật giao thông đường bộ (tiếng Anh là The Law on Road Traffic)
  • Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (tiếng Anh là Law on Entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam)