Home Học tiếng Anh Dự án tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Dự án tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Dự án tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Dự án là từ được dùng khá nhiều trong tiếng anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau: lĩnh vực phần mềm, nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm… Vì vậy để bạn nên thông thạo từ này để có thể sử dụng một nó một cách hiệu quả. JES sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa, cách phát âm cũng như cách sử dụng mà từ Dự án được dùng.
Đầu tiên là định nghĩa và cách phát âm của từ này:

Tiếng AnhPhiên âm Anh-AnhPhiên âm Anh-Mỹ
Dự ánproject /ˈprɒdʒ.ekt//ˈprɑː.dʒekt/

Theo định nghĩa từ Cambridge về từ Project như sau: a piece of planned work or an activity that is finished over a period of time and intended to achieve a particular purpose. Nghĩa tiếng việt của từ Project được dịch như sau: một phần công việc đã lên kế hoạch hoặc một hoạt động được hoàn thành trong một khoảng thời gian và nhằm đạt được một mục đích cụ thể.
Dưới đây là ví dụ về từ Project được sử dụng như danh từ.

  • the Kings Cross housing project
  • a scientific research project
  • Her latest project is a film based on the life of a 19th-century music hall star.
  • My next project is decorating the kitchen.

Hi vọng bạn có được nhiều thông tin hơn về Dự án trong tiếng anh.