Mẫu giấy giới thiệu được công ty được sử dụng nhiều nhất

0
3465
Giấy giới thiệu công ty

Giấy giới thiệu được xem như là một biểu mẫu rất cần thiết, đặc biệt là trong công việc tại các công ty, doanh nghiệp. Nhưng làm sao để viết nó đúng chuẩn và đầy đủ thông tin nhất? Hãy cùng JES tìm hiểu qua bài viết “Mẫu giấy giới thiệu được công ty được sử dụng nhiều nhất” dưới đây.

Định nghĩa giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu chính là một biểu mẫu hành chính rất thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong những trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi công tác, hoặc tìm việc cũng như thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể nào đó. Việc này sẽ giúp người được giới thiệu đến có thể thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.
Một cá nhân, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp khác đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại công ty nào đó ví dụ như những Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp với yêu cầu đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.
Người được giới thiệu sẽ mang theo giấy giới thiệu có xác nhận đóng dấu của bên giới thiệu đến công ty được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp với người được giới thiệu.
 

Mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất

TÊN CƠ QUAN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …….…/GT                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …. tháng …. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………………………………………………………………………………
Giới thiệu ông/bà:…………………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………………………..
Được cử đến: …………………………………………………………………………………..
Về việc:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày ………..

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu)

Giấy giới thiệu theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- ……… …….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
…………………………………………… trân trọng giới thiệu:
Ông (bà):………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………..
Được cử đến: ……………………………………………………………………….
Về việc:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu giấy giới thiệu công ty mới nhất

Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu đúng chuẩn nhất:

 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
 • Địa danh.
 • Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
 • Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
 • Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
 • Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Vai trò của giấy giới thiệu

 • Tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc giả mạo gây hậu quả khôn lường
 • Giúp doanh nghiệp xác nhận đúng người mà đơn vị mình sẽ tiếp nhận;
 • Giúp người được giới thiệu tạo được sự tin tưởng, nhận được sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp được giới thiệu trong suốt thời gian làm việc tại đó.
 • Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý, như: ký biên bản bàn giao, chứng từ, hồ sơ…

Mẫu giấy giới thiệu được sử dụng khi nào?

 • Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhanh nào đó
 • Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó
 • Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.

XEM THÊM: Báo cáo thử việc theo mẫu cho từng trường hợp khác nhau

Tóm lại vấn đề

Trên đây là mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất được rất nhiều đơn vị sử dụng. Chắc rằng bạn đã có thể tự viết mẫu đơn này một cách dễ dàng qua cách mà chúng tôi đã truyền đạt.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here