Đơn xin ở ký túc xá theo mẫu sử dụng trong nhiều trường hợp

0
3866
Đơn xin ở ký túc xá

Đơn xin ở ký túc xá là mẫu đơn được cá nhân lập ra và được gửi tới ban giám hiệu nhà trường hoặc phòng công tác học sinh – sinh viên để xin được vào ở trong ký túc xá của trường. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, khoa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để hiểu rõ hơn về mẫu đơn này.

Đơn xin ở ký túc xá hay dùng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VÀO KÝ TÚC XÁ
Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên Trường…………. …………………………………
Họ và tên…………………. …………………….Nam, Nữ:……………. ………………………
Ngày sinh:…………………………………………………………… ……………………………
Sinh viên ngành (lớp):…………………….. ……………………………………………………
Khóa:…………………. …………………..Mã số sinh viên:……………………… …………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………. …………………………………….
Họ và tên cha:…………………………… ……………….Năm sinh:……………… …………
Nghề nghiệp:…………………………………………………………….. ……………………….
Họ và tên mẹ:……………… ……………….Năm sinh:…………………. ……………………
Nghề nghiệp:…………………. ………………………………………………………………….
Là sinh viên thuộc diện:
* Diện chính sách, xã hội (Con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc thiểu số,hay tàn tật…. kèm theo hồ sơ chứng minh):. . . . . . . . . . .
* Hoàn cảnh gia đình khó khăn: (Nếu thuộc diện gia đình khó khăn, cần phải kê khai cụ thể tổng thu nhập của gia đình trong 1 năm, số ruộng đất và tư liệu sản xuất hiện có, có xác nhận của chính quyền địa phương):. . . . . . . . . . .
Nay tôi làm đơn xin ở ký túc xá này kính đề nghị Phòng công tác Sinh viên xem xét cho tôi được vào ở Ký túc xá. Nếu được giải quyết, tôi xin cam kết thực hiện tốt Quy chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như Nội quy Ký túc xá Nhà trường.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ
(UBND Xã, Phường, Thị trấn)

. . . . . . , ngày. . . . . . tháng. . . .năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin ở ký túc xá cập nhật nội dung mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ
Kính gửi: ………………………………………. ………………………………………………….
Họ và tên sinh viên:……………….. ……….. Mã số sinh viên: …………. ……………….
Ngày tháng năm sinh:……………………………… ……………….. Nam, Nữ: …………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………. …………………………………
Địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ: ………………………………… ………………………
Là sinh viên lớp:……………. ………………….. Khóa: ………….. …………………………
Ngành học: ……………………………………….. …………………………………………….
Diện chính sách xã hội (nếu có): ……………………… ……………………………………..
Nay tôi làm đơn xin ở ký túc xá này kính đề nghị ………………………………… xem xét cho tôi ở Ký túc xá. Nếu được chọn và bố trí chỗ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện đúng Quy chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như nội quy Ký túc xá của Trường.

…………, ngày….tháng…năm….
Xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường
(Đối với sinh viên mới tuyển vào trường lưu ý nếu không thuộc diện
chính sách xã hội thì xác nhận tình hình thu nhập hiện tại của Cha, Mẹ)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của khoa
(Đối với sinh viên các khoá cũ)

XEM THÊM: Đơn xin vào Đoàn theo mẫu mới nhất và hướng dẫn cách viết
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Đơn xin ở ký túc xá được học sinh, sinh viên sử dụng nhiều nhất được chúng tôi cập nhật ở trên. Hy vọng bạn đọc sẽ chuẩn bị được mẫu đơn ưng ý cho bản thân.

5/5 - (100 bình chọn)