Đơn xin chuyển trường theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

0
11022
Đơn xin chuyển trường theo mẫu

Đơn xin chuyển trường là mẫu văn bản mà bạn đọc muốn tìm kiếm lúc này? Được xem là một trong những loại giấy tờ cần thiết nhất để hoàn thành hồ sơ chuyển trường. Chính vì nó quan trọng như vậy, nên chắc chắn những nội dung trong đơn xin chuyển trường cần đúng với quy định của pháp luật. Vậy hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết “Đơn xin chuyển trường theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp” dưới đây.

Mẫu đơn xin chuyển trường có thể dùng cho nhiều trường hợp khác nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
 • Sở Giáo dục và Đào tạo…………………….
 • Hiệu trưởng trường…………………………..
 • Hiệu trưởng trường……………………………

Tôi tên là:………….phụ huynh của học sinh…………………sinh ngày……………..đang học lớp …….. năm học:……………….tại trường…………………………. thuộc quận……………………………
Nay làm đơn xin chuyển trường đến học lớp…………..năm học:………………tại trường…………….thuộc quận……………
Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận…………….nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.
Rất mong sự chấp thuận của Quý Trường và Sở GD&ĐT.

………ngày…………tháng………năm

Phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển trường tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi:
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ………………………………………………………………..
– Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………
– Hiệu trưởng trường: ………………………………………………………………………
Tôi tên là: ………………………………………………………… Hiện ngụ tại: ………………………..
Là phụ huynh của em ……………………………………….. Sinh năm ……….. là học sinh lớp năm học thuộc trường …………………………………………………………..
Kết quả cuối năm: ………………… Học lực: …………………….. Hạnh kiểm: ……………………
Tôi làm đơn xin chuyển trường này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………………………………………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường ……………………. thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ……………………………………..
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh
…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn
Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường
(Nơi chuyển đến)
Ý kiến Hiệu Trưởng trường
(Nơi đang học)

Ví dụ về mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
                Kính gửi:
– Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;
– Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
– Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú
Tôi tên là: Nguyễn Văn A phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn B sinh ngày xx/yy/zzzz đang học lớp 10A năm học: 2020 – 2021 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm.
Nay xin chuyển đến học lớp 10B năm học: 2020 – 2021 tại trường THPT Trần Phú thuộc quận Hoàn Kiếm.
Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận Hoàn Kiếm nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

Hà Nội, ngày xxx tháng yyy năm 2020

Ký tên

   Ý kiến hiệu trưởng trường                                              Ý kiến hiệu trưởng trường

             (nơi chuyển đến)                                                              (nơi chuyển đi)

Ví dụ về đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh, khác thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)
 
Kính gửi:
– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
– Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
– Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng
– Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Tôi tên là: Nguyễn Văn A phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn B sinh ngày xx/yy/zzzz đang học lớp 10A năm học: 2020 – 2021 tại trường THPT Lý Tự Trọng thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Nay tôi làm đơn xin chuyển trường để chuyển đến học lớp 10B năm học: 2020 – 2021 tại trường THPT Trần Phú thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Lý do: Do tôi chuyển công tác về Hà Nội nên mong muốn xin chuyển trường để tiện việc học tập cho cháu.
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

Hà Nội, ngày xxx tháng yyy năm 2020

Ký tên
Ý kiến hiệu trưởng trường                                              Ý kiến hiệu trưởng trường

             (nơi chuyển đến)                                                              (nơi chuyển đi)
XEM THÊM: Đơn xin miễn giảm học phí

Đơn xin chuyển trường

Mẫu đơn xin chuyển trường cùng tỉnh dành cho học sinh THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………..
Phụ huynh của học sinh …………………………………… Sinh ngày:.………………………………………Tôi tên là: ………………………………………………………………………….…
Đang học lớp ……………………….….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..……..
Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ……………………………………………………………
Nay tôi làm đơn xin chuyển trường này để chuyển đến học lớp ………………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ………………………………
Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh ………………………………….
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..

Đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)
Kính gửi:
– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………………………………………
– Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ……………………………………
– Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………………………………………….
– Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………. là phụ huynh của học sinh ……………………………………..
Sinh ngày: ………………………………………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………………….. thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………
Nay tôi làm đơn xin chuyển trường này để chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………………………….. thuộc Huyện ……………….. Tỉnh ……………………….
Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
………………………………………………….
………………………………………………….

Những loại giấy tờ cần có để hoàn thành hồ sơ xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:

 • Học bạ (bản chính);
 • Giấy khai sinh (bản sao);
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)
 • Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 • Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;
 • Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có…

Thủ tục thực hiện chuyển trường

 • Bước 1: Gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng nơi xin chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến đồng ý tiếp nhận và đơn, trường hợp không đồng ý cần phải nêu rõ lý do.
 • Bước 2: Cha mẹ của học sinh sẽ gửi đơn chuyển trường đến hiệu trưởng trường đang theo học. Hiệu trưởng xem xét giấy chuyển trường và đồng ý việc rút hồ sơ, học bạ của học sinh.
 • Bước 3: Chuyển hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận học sinh.
 • Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về phòng quản lý và học sinh sinh viên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (tùy cấp học). Đủ thủ tục chuyển trường, Sở/Phòng sẽ giải quyết và cấp giấy giới thiệu chuyển truờng.
 • Bước 5: Cha mẹ tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

Tóm lại vấn đề “Đơn xin chuyển trường theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp”

Trên đây là những đơn xin chuyển trường dành cho từng trường hợp cụ thể. Đây là những mẫu với nội dung đã được cập nhật dựa trên những quy định mới nhất. Hi vọng bạn đọc có thể tìm thấy những thông tin cần thiết trong bài viết này.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here