Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng mới nhất dành cho đảng viên

0
11956
Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Bạn muốn tìm đơn xin chuyển sinh hoạt đảng? Nhưng lại không điền những nội dung gì trong mẫu văn bản này. Những nội dung nào cần phải có trong một mẫu đơn đều sẽ được tổng hợp trong bài viết “Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng mới nhất dành cho đảng viên” dưới đây.

Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng theo mẫu mới nhất

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–o0o——————–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Chi ủy chi bộ ……………………………………
– Đảng ủy …………………………………………..
Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……
Quê quán: ……………………………………………………………….………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..
Công việc hiện nay: …………………………………………………………….
Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………………
Số điện thoại liên lạc: …………….……… Email:  ……………………………
Nay tôi làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………………………………
Lý do: ………………………………………………………………………….
Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng được sử dụng nhiều nhất

ĐẢNG BỘ……………………………….
CHI BỘ………………………………….
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………., ngày……tháng…….năm………
 

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Đảng ủy……………………………………………………..
– Chi bộ……………………………………………………….
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………..
Quê quán:…………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………….ngày…………………………..
Hiện đang sinh hoạt tại:………………………………………………………………………….
Thực hiện Quyết định số……………./QĐ-UBND ngày……tháng…….năm…….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ“, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến
Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn xin chuyển sinh hoạt đảng, kính đề nghị chi bộ……………………….và Đảng ủy cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thuộc Đảng ủy
Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

XEM THÊM: Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Đơn chuyển sinh hoạt đảng theo mẫu

Những trường hợp đủ điều kiện chuyển sinh hoạt đảng

  • Khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – 01 năm; Được cử đi học trong nước từ 03 tháng – 02 năm sau đó trở về đơn vị cũ làm việc thì sẽ được phép chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời:
  • Khi Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài.
  • Trong đó, Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sẽ được phép chuyển sinh hoạt Đảng chính thức
  • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể: Trong 30 ngày khi có quyết định giải tán, giải thể thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm đơn chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.
  • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài;
  • Cấp ủy cấp trên nơi chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên;

Tóm lại vấn đề

Trên đây là đơn xin chuyển sinh hoạt đảng theo mẫu với nội dung được cập nhất mới nhất. Bạn đọc có thể sử dụng trong những trường hợp khác nhau, dù là chuyển sinh hoạt chính thức hay tạm thời, dù là chuyển ra nước ngoài đều có thể áp dụng được. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết cho quý đọc giả.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here