Home Chưa phân loại Đơn Thuốc Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Đơn Thuốc Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Đơn thuốc được gọi là Prescription, có phiên âm cách đọc là /prɪˈskrɪp.ʃən/.

Đơn thuốc “Prescription” là một văn bản chứa các chỉ định của bác sĩ về loại và liều lượng thuốc mà bệnh nhân cần sử dụng để điều trị một bệnh tình cụ thể. Đơn thuốc thường bao gồm thông tin như tên của bệnh nhân, tên và liều lượng của thuốc, cách sử dụng, số lần uống hoặc sử dụng mỗi ngày, và thời gian sử dụng.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “đơn thuốc” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Prescription medication: Dược phẩm theo đơn thuốc
 2. Prescription drug: Thuốc theo đơn thuốc
 3. Prescription refill: Gia hạn đơn thuốc
 4. Prescription label: Nhãn đơn thuốc
 5. Prescription form: Biểu mẫu đơn thuốc
 6. Prescription pad: Tờ đơn thuốc
 7. Prescription glasses: Kính đọc đơn thuốc (đối với kính cận thị)
 8. Prescription dosage: Liều lượng theo đơn thuốc
 9. Prescription expiration date: Ngày hết hạn của đơn thuốc
 10. Prescription insurance: Bảo hiểm đơn thuốc

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Prescription” với nghĩa là “đơn thuốc” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need to fill a prescription for my medication.
  => Tôi cần điền đơn thuốc cho thuốc của mình.
 2. The doctor wrote a prescription for painkillers.
  => Bác sĩ viết một đơn thuốc cho thuốc giảm đau.
 3. You can pick up your prescription at the pharmacy.
  => Bạn có thể nhận đơn thuốc của mình tại hiệu thuốc.
 4. The pharmacist will explain how to take the medication as per the prescription.
  => Nhà thuốc sẽ giải thích cách sử dụng thuốc theo đơn thuốc.
 5. The prescription needs to be renewed every month.
  => Đơn thuốc cần được gia hạn mỗi tháng.
 6. She forgot to bring her prescription to the doctor’s appointment.
  => Cô ấy quên mang theo đơn thuốc khi đến cuộc hẹn với bác sĩ.
 7. The pharmacy requires a valid prescription for certain medications.
  => Hiệu thuốc yêu cầu có đơn thuốc hợp lệ cho một số loại thuốc.
 8. The doctor filled out the prescription with detailed instructions.
  => Bác sĩ điền đầy đủ thông tin chi tiết vào đơn thuốc.
 9. It’s important to follow the dosage instructions on the prescription.
  => Quan trọng là phải tuân thủ liều lượng theo hướng dẫn trên đơn thuốc.
 10. The prescription indicated that the medication should be taken with food.
  => Đơn thuốc ghi rõ rằng thuốc nên được dùng sau khi ăn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM