Home Học tiếng Anh Dọn Dẹp Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dọn Dẹp Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dọn Dẹp Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dọn dẹp văn phòng tiếng Anh gọi là office cleaning
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Dọn dẹp văn phòng có thể bạn quan tâm:

  • Smoke alarm: Chuông báo có khói thuốc lá
  • Wash windows, walls and glass: Rửa cửa sổ, tường và kính
  • Order sanitary equipment: Đặt hàng các thiết bị vệ sinh
  • (recycling) bin: Thùng rác (tái chế)
  • Clean the toilet and regularly provide paper, hand sanitizer, …: Dọn dẹp nhà vệ sinh và thường xuyên cung cấp giấy, nước rửa tay,…
  • Dictation Machines: Máy ghi giọng đọc để phát lại hoặc để viết ra
  • Garbage collection and disposal: Thu gom và đổ rác
  • Sweep, mop and clean floors: Quét, lau nhà và làm sạch sàn nhà

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Dọn dẹp văn phòng tiếng Anh là gì?.