Home Định Nghĩa Đội thi hành án tiếng Anh là gì

Đội thi hành án tiếng Anh là gì

Đội thi hành án tiếng Anh là gì

Đội thi hành án tiếng Anh là Department of Law Enforcement.
Đội thi hành án trực thuộc Bộ Tư pháp, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự và án hành chính trong phạm vi cả nước.
Một số từ vựng liên quan đến đội thi hành án trong tiếng Anh:

 • Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Ministry of Justice)
 • Viện Kiểm sát (tiếng Anh là Pro
 • Tòa án (tiếng Anh là court/law court/court of law)
 • Tòa án quận (tiếng Anh là District Court hay County Court)
 • Tòa án nhân dân (tiếng Anh là The People’s Tribunal)
 • Tòa án tối cao (tiếng Anh là High Court of Justice)
 • Bị cáo (tiếng Anh là defendant)
 • Buộc tội (tiếng Anh là charge)
 • Cáo trạng (tiếng Anh là indictment)
 • Thi hành án (tiếng Anh là judgment execution)
 • Tòa sơ thẩm (tiếng Anh là Magistrates’ court/Lower court/Court of inferior jurisdiction/Court of First Instance)
 • Tòa phúc thẩm (tiếng Anh là Court of Appeal/Appellate Court)
 • Tòa dân sự (tiếng Anh là Civil Court/Tribunal)