Home Học tiếng Anh Đoạn văn tiếng Anh viết về Giáng sinh cực hay (kèm bài mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về Giáng sinh cực hay (kèm bài mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về Giáng sinh cực hay (kèm bài mẫu)

Nếu bạn đang cần tìm các bài mẫu hay viết về Noel thì đây chắc chắn là bài viết dành cho bạn. Sau đây là danh sách các đoạn văn tiếng Anh về giáng sinh cực hay sẽ giúp các bạn học sinh tự tin và không phải lo lắng quá nhiều về cách viết như thế nào mới hay, đọc dễ hiểu, đúng cấu trúc câu. Cùng bắt đầu nhé!

1. Viết về lễ hội Giáng sinh bằng tiếng Anh ngắn

1.1 Đoạn văn mẫu 1

Christmas commemorates the birth of Jesus Christ. Christmas is celebrated in a variety of ways by different people, but it all revolves on the birth of Jesus Christ. The 25th of December is Christmas. Jesus is claimed to have been born on this day. Nobody knows for certain when Jesus was born. Nonetheless, in 137 AD, the Bishop of Rome commanded that the Christ child’s birthday be commemorated as a solemn feast. Julius I, a Roman Bishop, chose December 25th as the day to commemorate Christmas in 350 AD. People celebrate Christmas in a variety of ways. My family, for example, decorates our entire house for Christmas. We also give gifts, attend church, and prepare a large meal. Despite doing all of these things, we remember the “real” meaning of Christmas: to commemorate Jesus Christ’s birth.

Bản dịch:

Giáng sinh kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Giáng sinh được tổ chức theo nhiều cách khác nhau bởi những người khác nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Ngày 25 tháng 12 là Lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu được cho là đã được sinh ra vào ngày này. Không ai biết chắc Chúa Giê-su sinh ra đời vào lúc nào. Tuy nhiên, vào năm 137 sau Công nguyên, Giám mục thành Rome đã ra lệnh rằng ngày sinh nhật của Chúa Hài đồng phải được tổ chức như một bữa tiệc long trọng. Julius I, một Giám mục La Mã, đã chọn ngày 25 tháng 12 là ngày kỷ niệm lễ Giáng sinh vào năm 350 sau Công nguyên. Mọi người ăn mừng Giáng sinh theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, gia đình tôi trang trí toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi cho Giáng sinh. Chúng tôi cũng tặng quà, đi nhà thờ và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Mặc dù làm tất cả những điều này, nhưng chúng ta nhớ đến ý nghĩa “thực sự” của Lễ Giáng Sinh: kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.

1.2 Đoạn văn mẫu 2

Christmas is a holiday on December 25th celebrating the birth of Jesus Christ. Christmas has now become more and more popular in Viet Nam, especially to young people. On this day, people often decorate their houses and prepare presents,… . Even so, many households in big cities buy the Christmas tree and hang lights and small bells upon it. Children also love Christmas day so much. They prepare clean stocks for receiving the presents from the Santa Claus. How about the celebration? On Christmas Eve, people often sing Christmas Carol, meet friends, relatives to make a wish for them. Some people often impersonate Santa Claus and give present to everyone. All Christians go to church on this day. In England and Australia, people often make Christmas cake – a traditional food made for Christmas day.

Bản dịch:

Giáng sinh là một ngày lễ vào ngày 25 tháng 12 kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Ki-tô. Giáng sinh ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Vào ngày này, mọi người thường trang trí nhà cửa và chuẩn bị quà, … Mặc dù vậy, nhiều hộ gia đình ở các thành phố lớn vẫn mua cây thông Noel và treo đèn và chuông nhỏ trên đó. Trẻ em cũng rất thích ngày lễ Giáng sinh. Họ chuẩn bị đồ sạch để nhận quà từ ông già Noel. Làm thế nào về lễ kỷ niệm? Vào đêm Giáng sinh, mọi người thường hát Christmas Carol, gặp gỡ bạn bè, người thân để thực hiện một điều ước cho họ. Một số người thường đóng giả ông già Noel và tặng quà cho mọi người. Tất cả những người theo đạo thiên chúa đều đi lễ nhà thờ vào ngày này. Ở Anh và Úc, người ta thường làm bánh Giáng sinh – một món ăn truyền thống được làm trong ngày lễ Giáng sinh.

Đoạn văn tiếng anh về giáng sinh cực hay
Đoạn văn tiếng anh về giáng sinh cực hay. | Nguồn: Internet

2. Đoạn văn tiếng Anh viết về Giáng Sinh

2.1 Đoạn văn mẫu 1

Holidays hold an important part in everyone’s life and one of the most popular holidays around the world is Christmas day. According to ancient peoples, Xmas day is celebrated primarily on December 25th to commemorate the day Jesus was born. In some weeks before Xmas, people often decorate their house with lights, Christmas trees and much more, prepare the meals for this special day. Besides, children will hang their Christmas socks with the hope of receiving some lovely gifts from the Santa Claus. Christmas day is the day that family members gather together around the fireplace, enjoy the meal, talk and play games in the warm atmosphere. Then people come to the church and pray to the God, confess about their all sins and sufferings, their hope for healthiness and happiness. Many schools and works are usually closed on Christmas Eve so families can stay together at that special night. The most well-known symbol is Santa Claus- the imaginary old man with long, white hair and beard with a red coat who children believe to bring them presents at Christmas. To sum up, Christmas is one of the most meaningful holidays of the year for people to stay together and take a rest after a hard working year.

Bản dịch:

Các ngày lễ đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người và một trong những ngày lễ lớn nhất trên thế giới là ngày Giáng sinh. Theo người cổ đại, Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu được sinh ra. Trong một vài tuần trước lễ Giáng Sinh, người ta thường trang trí nhà của họ bằng đèn, cây Giáng sinh và nhiều hơn nữa, chuẩn bị bữa ăn cho ngày đặc biệt này. Hơn nữa, trẻ em sẽ treo vớ Giáng sinh của họ với hy vọng nhận được một số món quà đáng yêu từ Santa Claus. Ngày Giáng sinh là ngày mà những người trong gia đình tụ họp bên cạnh lò sưởi, ăn bữa ăn, nói chuyện và chơi trò chơi trong bầu không khí ấm áp. Sau đó mọi người đến nhà thờ và cầu nguyện với Thượng Đế, thú nhận về tất cả tội lỗi và đau khổ của họ, hy vọng của họ về sức khỏe và hạnh phúc. Nhiều trường học và công trình thường đóng cửa vào đêm Giáng sinh để gia đình có thể ở cùng nhau vào đêm đặc biệt này. Biểu tượng nổi tiếng nhất là Santa Claus – ông già được tạo nên từ trí tưởng tượng với mái tóc dài màu trắng và một bộ râu và một chiếc áo khoác màu đỏ được trẻ em tin tưởng mang đến cho chúng những món quà vào dịp Giáng sinh. Có thể nói, Giáng sinh là một trong các ngày lễ có ý nghĩa nhất trong năm khi mọi người có dịp quây quần bên nhau và nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ.

2.2 Đoạn văn mẫu 2

During the year, there are many festivals held. One of the most anticipated festivals of the year was Christmas. This holiday is usually celebrated on December 25 every year. During Christmas, people communicate with each other with the most intimate gestures and words. This shows courtesy. People always believe that this makes life a happier and happier life. During Christmas, people decorate the Christmas tree and their houses beautifully.

Each person, each family will celebrate different Christmas activities. There are those who like to walk on the beautifully decorated streets. Someone likes to go shopping. Many families celebrate this holiday with great food. Gifts given to each other with sweet wishes. Although Christmas is a bit cold, everyone feels warm and extremely happy. I really love this holiday.

Bản dịch:

Trong một năm, có rất nhiều lễ hội được tổ chức. Một trong những lễ hội được mọi người đón chờ nhất trong năm đó là lễ Giáng Sinh. Ngày lễ này thường được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Trong ngày lễ Giáng Sinh, mọi người giao tiếp với với nhau bằng những cử chỉ, lời nói thân mật nhất. Điều này thể hiện sự lịch sự. Mọi người luôn tin rằng điều này giúp cho cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Trong lễ Giáng Sinh, mọi người trang trí cây thông Noel và nhà cửa rất đẹp.

Mỗi người, mỗi gia đình sẽ tổ chức những hoạt động Giáng Sinh khác nhau. Có những người thích đi dạo trên những con phố được trang trí lộng lẫy. Có người lại thích đi mua sắm. Nhiều gia đình tổ chức tiệc vào ngày lễ này với những món ăn thật tuyệt. Những món quà được trao cho nhau cùng những lời chúc ngọt ngào. Giáng Sinh tuy hơi lạnh nhưng mọi người đều cảm thấy ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Tôi rất yêu thích ngày lễ này.

2.3 Đoạn văn mẫu 3

Christmas is a very important festival especially for the Christians however it is celebrated by the people of other religions also across the world. It is an ancient festival which is celebrated for years in winter season. It falls every year on 25th of December. It is celebrated on the birth anniversary of the Jesus Christ. There is an old tradition of distributing gifts by Santa Claus at midnight on Christmas to every child. It is believed that Santa comes to every house in the night and gives gifts to the children. Children eagerly wait for Santa to fulfill their wish. They also write their wish, keep in socks and hang it outside hoping Santa will fulfill their wish. There is also a tradition of giving gifts like sweets, chocolates, greeting cards, Christmas trees, decorative items etc to the family members, friends, relatives and neighbours. People start Christmas preparations well in advance with great enthusiasm and joy. Everyone enjoys Christmas holidays by singing, dancing, partying and meeting with each other. People celebrate the birth of Jesus Christ with great faith and joy. People distribute gifts on the occasion to spread happiness as Christmas is also called as the Feast of Happiness.

Bản dịch:

Giáng sinh là một lễ hội rất quan trọng đặc biệt đối với cộng đồng theo đạo Kitô tuy nhiên nó cũng được tổ chức bởi những người thuộc các tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Đây là một lễ hội lâu đời được tổ chức trong nhiều năm vào mùa đông. Nó rơi vào ngày 25 tháng mười hai mỗi năm. Nó được tổ chức vào ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô. Có một truyền thống lâu đời là phân phát quà tặng của ông già Noel vào nửa đêm Giáng sinh cho mọi trẻ em. Người ta tin rằng ông già Noel đến mọi nhà trong đêm và tặng quà cho trẻ em. Trẻ em háo hức chờ đợi ông già Noel thực hiện mong ước của mình. Họ cũng viết điều ước của mình, giữ tất và treo nó bên ngoài với hy vọng ông già Noel sẽ thực hiện mong ước đó. Ngoài ra còn có truyền thống tặng quà như kẹo, sôcôla, thiệp chúc mừng, cây Giáng sinh, đồ trang trí,…vv cho các thành viên gia đình, bạn bè, người thân và hàng xóm. Mọi người bắt đầu chuẩn bị Giáng sinh với sự nhiệt tình và niềm vui vô bờ bến. Mọi người đều tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh bằng cách ca hát, nhảy múa, tiệc tùng và gặp gỡ nhau. Mọi người kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô với niềm tin và niềm vui ngập tràn. Mọi người phân phát quà tặng nhân dịp hạnh phúc vì Giáng sinh còn được gọi là Lễ Hạnh phúc”.

3. Viết về Lễ hội Giáng sinh bằng tiếng Anh

3.1 Đoạn văn mẫu 1

Christmas is a celebration of Jesus Christ’s birth. Some people celebrate Christmas differently, but it is all based upon the birth of Christ. Christmas is on December 25th. This is the day that Jesus is said to be born. Nobody really knows the exact date Jesus was born. Yet, in 137 AD, the Bishop of Rome ordered the birthday of The Christ child be celebrated as a solemn feast. In 350 AD, another Roman Bishop named Julius I, choose December 25th as the observance day of Christmas. People celebrate Christmas differently form one another. For example, my family celebrates Christmas by decorating our entire house. We also exchange gifts, go to church, and cook a big dinner. Even though we do all these things, we remember the “true” meaning of Christmas – To Celebrate the Birth of Jesus Christ.

Bản dịch:

Lễ Giáng Sinh là ngày kỉ niệm sự ra đời của Chúa Jesus. Mỗi người có cách ăn mừng Giáng sinh khác nhau, nhưng tất cả đều để chào mừng ngày sinh của Chúa Jesus. Giáng sinh diễn ra vào ngày 25/12 – ngày được cho là khi Chúa Jesus ra đời. Không ai thực sự biết chính xác ngày Chúa Jesus ra đời. Tuy nhiên, năm 137 sau Công nguyên giám mục thành La Mã là Telesphoros đã chọn ngày Giáng Sinh là quốc lễ. Vào năm 350 sau Công nguyên, một vị giám mục khác của Roma tên là Julius I, chọn ngày 25/12 làm ngày Lễ Giáng sinh (Noel). Mọi người tổ chức Lễ Giáng sinh khác nhau. Ví dụ, gia đình tôi kỷ niệm Giáng sinh bằng cách trang trí toàn bộ ngôi nhà của mình. Chúng tôi cũng trao đổi quà tặng, đi nhà thờ và nấu một bữa tối thịnh soạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn nhớ ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh là kỷ niệm ngày ra đời của Chúa Jesus.

3.2 Đoạn văn mẫu 2

From very old days, Christmas is well known all around the world for its special features. It is usually held in the last month of year, when people prepare for new year. I love Christmas for many reasons. First, it maintains cozy atmosphere and mutual care and share between people. During the holiday, people gather together to decorate house, prepare delicious meal and spend time doing good things. People share thought, feeling and opinion to each other. They also behave well with others to show their kindness, love and care for both relative and friends. Christmas tree plays an important role as everyone prepares and decorates it with colorful electric lights, gift and little detail. During Christmas, a lot of delicious dishes are made such as: fried chicken, bbq, sweet cake and candy and so on. People enjoy making meal and clean their house and street in the town so as to hope for good thing and best wish for everyone. Although Christmas weather is cold, one feels cozy and not lonely when being with their beloved. Christmas is said to be one of the biggest holiday of a year especially in European countries. They celebrate Christmas as a special party for everyone to join and have wonderful time together. In my opinion, Christmas is not only a usual holiday but also tradition and culture, which reflect human’s lifestyle.

Bản dịch:

Đã từ rất lâu. Giáng sinh được biết đến trên toàn thế giới bởi những đặc trưng thú vị của nó. Nó thường được tổ chức vào tháng cuối cùng của năm, khi mà mọi người chuẩn bị đón chào một năm mới. Tôi thích Giáng sinh bởi rất nhiều lý do. Đầu tiên, nó đem lại không khí ấm cúng và sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau giữa mọi người. Trong suốt kỳ lễ, mọi người tụ tập lại để trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị những món ăn ngon và dành thời gian làm những việc có ích. Mọi người chia sẻ tâm tư, cảm xúc và ý kiến với nhau. Họ cũng cư xử rất tốt với nhau để bày tỏ sự tốt bụng, tình yêu thương và quan tâm tới họ hàng và bạn bè. . Lễ Giáng sinh đóng vai trò quan trọng bởi vì mọi người chuẩn bị và trang trí mọi thứ với đèn điện nhiều màu, quà và nhiều đồ dùng khác. Trong Giáng sinh, rất nhiều món ăn ngon được chế biến như gà chiên, đồ nướng, bánh ngọt, kẹo và nhiều thứ khác nữa. Mọi người yêu thích việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đường phố để cầu ước cho những điều tốt đẹp đến với mọi người. Mặc dù thời tiết Giáng sinh khá lạnh, mọi người vẫn cảm thấy ấm cúng và không cô đơn khi ở bên những người thân yêu. Giáng sinh được biết đến như một trong những ngày lễ lớn nhất của năm đặc biệt là những nước phương Tây. Họ tổ chức giáng sinh như một bữa tiệc đặc biệt cho mọi người sum họp và có những khoảng thời gian tuyệt vời. Theo tôi, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ bình thường mà còn là truyền thống và văn hoá, phản ánh đời sống con người.

Đoạn văn ngắn viết về lễ hội giáng sinh cực hay
Đoạn văn ngắn viết về lễ hội giáng sinh cực hay. | Nguồn: Internet

4. Viết đoạn văn về Giáng sinh bằng tiếng Anh

4.1 Đoạn văn mẫu 1

On the last day of school, I always give out Christmas presents and cards to my teacher and my friends in class. We always have a party the last day of the term and we play games. When school is over we usually go downtown and finish our Christmas shopping. Then we go home and have our dinner and we go to bed. The next day we go downtown and we see all the Christmas lights and there is always carol singers on the street. We sometimes meet our friends and go for coffee. At around 6 pm we go home to get tea for our dad. When he comes home we open some presents that our friends have given us. At 9 we go to mass and when we go home we get our snacks for Santa ready. The next day is Christmas day. At 9 am we get up and we go downstairs to take the goodies Santa has left for us. At 12 we go to our granny and grandads house for few hours and then we go home. At 2 some of our relations come over and we get some more presents. At 7 we go for a walk around town and when we come back and we get ready for bed. We have a drink and we go to bed.

Bản dịch:

Vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ Giáng sinh, tôi luôn tặng quà và thiệp chúc mừng Giáng sinh cho các thầy cô và bạn bè. Cả lớp có bữa tiệc nhỏ và cùng chơi trò chơi trước khi nghỉ kết thúc học kì. Sau đó chúng tôi thường xuống thị trấn và mua sắm cho Giáng sinh. Mua sắm xong, chúng tôi về nhà, ăn tối và đi ngủ. Ngày hôm sau, mọi người cùng đi xuống thị trấn để ngắm nhìn những ánh đèn Giáng sinh và nghe các ca sĩ hát mừng Giáng sinh trên đường phố. Thi thoảng chúng tôi có cùng bạn bè đi uống vài cốc cà phê. Khoảng 6 giờ chiều chúng tôi trở về nhà uống trà và chờ bố về. Khi bố về, cả nhà cùng mở những món quà được bạn bè tặng. Khoảng 9 giờ tối, cả nhà đi dạo phố, sau đó trở về nhà, thưởng thức vài đồ ăn nhẹ để chờ ông già Noel. Ngày hôm sau là ngày Giáng sinh. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi thức dậy và xuống cầu thang để nhận những món quà mà ông già Noel đã để lại. 12 giờ trưa, cả nhà đi đến nhà ông bà. Khoảng 2 giờ chiều, một số họ hàng ghé qua để tặng ít quà. 7 giờ tối chúng tôi đi dạo quanh thị trấn, sau đó về nhà, uống chút đồ và đi ngủ.

4.2 Đoạn văn mẫu 2

Christmas to me is a celebration, which includes spending time with my family, decorating the entire house, inside and out, and shopping, for the people I love. Doing this with the people I love is what means the most to me. We usually gather and celebrate at my parent’s house, in East Tennessee. My husband, our three children, and myself travel from California. My two sisters, their husbands, and children come from a nearby town, for our celebration. We spend the day baking cookies, making fudge and preparing a big Christmas dinner, with all the trimmings. The children love to see each other. They spend the day playing games and sharing their new gifts and toys that Santa Claus brought for each of them.

Bản dịch:

Đối với tôi, Giáng sinh là dịp quây quần bên gia đình, trang trí toàn bộ nhà cửa, từ trong ra ngoài, mua sắm cho những người tôi yêu thương. Cùng những người mình yêu thương làm những công việc đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chúng tôi thường tụ tập ở nhà bố mẹ ở Đông Tennessee. Vợ chồng tôi cùng ba con nhỏ đi từ California tới đây. Hai chị em gái của tôi cùng chồng và các con của họ cũng tụ tập tại đây để mừng Lễ Giáng sinh. Chúng tôi nướng bánh, chuẩn bị bữa tối Giáng sinh thịnh soạn và trang trí nhà cửa. Bọn trẻ cũng rất thích gặp nhau. Chúng dành cả ngày để chơi và chia sẻ những món quà mới, những đồ chơi mới được ông già Noel tặng.ca

4.3 Đoạn văn mẫu 3

There are several holidays held in a year. It is Christmas holiday that is interesting. Christmas occurs on 24 and 25th December but it starts from the beginning of the month. During Christmas, people are more friendly and gentle with each other because they believe to have a happier life without sorrow. I enjoy decorating Christmas tree and walk around the streets looking at the buildings and the trees around the city such as in squares and parks, shops and offices. Especially, there is always a big tree at city’s center, in which people gather and pray together in Christmas night. All the city is decorated with color and lights; therefore, it is a chance for citizens go out, take many beautiful photos and transfer to each other. We take part in several interesting activities like creating snowman, playing in snow, making homemade candy or cake, cleaning house. The snow is a symbol of Christmas. To me, it is a symbol of renewal and cleanliness of the upcoming event. Besides, the children enjoy receiving presents, which are put at the tree by Santa Clause. They believe he brings obedient kid joy, good health and hope for a new year. Actually, the gifts are prepared by parents or relatives in order to encourage them study and well behave with other. The tradition of giving presents originates from the old days and it becomes one of features of Christmas holiday. Christmas reinforces the belief of one’s soul and heals all sadness and dissatisfaction. In my opinion, it is essential to continue this holiday because of its beneficial role in culture of one country.

Bản dịch:

Có rất nhiều ngày lễ được tổ chức trong một năm nhưng lễ Giáng sinh vẫn luôn thú vị. Giáng sinh được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 12 nhưng nó thường bắt đầu vào đầu tháng. Trong lễ Giáng sinh, mọi người trở nên gần gũi và tốt bụng với nhau hơn vì họ tin rằng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không buồn phiền. Tôi thích việc trang trí cây thông Nô-en và dạo quanh các khu phố, ngắm nhìn những toà nhà và cây trong thành phố như: khu thương mại, công viên, cửa hàng và văn phòng. Đặc biệt, luôn luôn có một cây thông to đặt giữa thành phố, ở đó người ta tụ họp và cầu nguyện cùng nhau trong đêm Giáng sinh. Cả thành phố đều được trang hoàng bằng màu sắc và ánh sáng cho nên đây là cơ hội tốt cho người dân ra ngoài, chụp những bức ảnh đẹp và trao đổi với nhau. Chúng tôi tham gia vào nhiều hoạt động như tạo hình người tuyết, chơi trong tuyết, làm kẹo tại nhà, dọn nhà. Tuyết là biểu tượng của Giáng sinh. Đối với tôi, tuyết tượng trưng cho sự tươi mới và sạch sẽ của những điều sắp tới trong tương lai. Ngoài ra, trẻ con còn rất hứng thú với việc được nhận quà để dưới cây nô-en bởi ông già nô-en. Chúng tin rằng ông ấy mang đến cho những đứa trẻ ngoan niềm vui, sức khỏe tốt và hy vọng cho một năm mới. Thực ra, những món quà được ba mẹ hoặc họ hàng chuẩn bị để động viên trẻ con học tập và cư xử tốt với mọi người. Truyền thống tặng quà này bắt nguồn từ rất lâu và trở thành một trong những nét đặc trưng của lễ Giáng sinh. Giáng sinh củng cố niềm tin cho tâm hồn mỗi người và chữa lành những nỗi buồn và thất vọng. Theo tôi, tiếp tục giữ gìn ngày lễ này rất quan trọng bởi vì vai trò to lớn của nó trong văn hoá của mỗi quốc gia.

Xem thêm: 10 bài hát chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

5. Giới thiệu về Giáng Sinh bằng tiếng Anh

5.1 Đoạn văn mẫu 1

Along with global cultural diversities, there are more and more festivals held annually over the world and most people express concern and look forward to the coming of a special occasion, Christmas. Xmas occurs on December 25th to commemorate the day Jesus was given to birth. During these days, there are different activities preparing for the big day. Most houses are decorated with colorful lights; shops, stores, groceries, restaurants are always crowded to satify the need of customers. Everyone is busy with dressing gorgeously, choosing meaningful gifts, preparing for a delicious meal to enjoy a Xmas night with their beloved ones. For Christian followers, this day is so important that they often go to the church at night to pray. To sum up, Christmas day has brought great pleasure and happiness for all citizens in the world, making our boring life more exciting and meaningful.

Bản dịch:

Cùng với sự đa dạng văn hoá toàn cầu thì ngày càng có nhiều lễ hội được tổ chức hằng năm trên thế giới và mọi người đều dành sự quan tâm và mong chờ cho một ngày lễ đặc biệt, đó chính là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hằng năm để tưởng nhớ ngày Chúa Giêsu ra đời. Trong những ngày này, có rất nhiều các hoạt động khác nhau chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Hầu hết mọi nhà được trang trí với những ánh đèn rực rỡ sắc màu; những cửa hàng, tiệm tạp hoá, shops luôn đông đúc người nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Mọi người đều bận với việc ăn mặc sao cho lộng lẫy, chọn những món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất, chuẩn bị bữa ăn tuyệt vời nhất để tận hưởng một đêm Giáng sinh tuyệt vời với người mà chúng ta yêu thương. Với những tín đồ Công giáo, đây là một dịp lễ quan trọng vì vậy mà mọi người thường đến nhà thờ vào ban đêm để cầu nguyện. Có thể nói, ngày lễ Giáng sinh đã mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho mọi công dân trên toàn thế giới, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt này của chúng ta trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn.

5.2 Đoạn văn mẫu 2

Every country has its own national holiday which brings such joyful moments and pleasure for everyone. While Tet is considered as an important festival in Vietnam, Christmas is the most meaningful day in USA. For the time being, Christmas is almost a common holiday not only for worldwide Christian followers but also global citizens. Xmas is annually held in 25th December to commemorate the day Jesus was born. On this special occasion, from Christian families, parishes, churches to cathedrals are decorated with man- made stone cave. This tradition reconstitute the historic event of Christmas and Bethlehem cave- a place where Jesus was given to birth. A few days before great day, American houses are decorated with colorful lights of neon and flashlight, a pine tree with sparkling crystals, candle and gold lame’ located near the radiator and on the floor lies many different gift boxes. Under the cover of darkness on 25th December night, people often go to the church to pray for best things or gather to share happiness together. In conclusion, Christmas day has become one of the most popular festivals in our country, brings a new color to the picture of a civilized religious culture in Viet Nam.

Bản dịch:

Mỗi đất nước đều có một kì nghỉ riêng, cái mà mang đến những giây phút đáng nhớ và niềm vui cho mọi người. Nếu như Tết được coi là một ngày lễ quan trọng ở việt nam thì Giáng sinh là kỳ nghỉ ý nghĩa ở Mỹ. Hiện nay, lễ Giáng sinh được coi là ngày lễ chung không chỉ dành riêng cho người công giáo trên toàn thế giới mà còn tất cả mọi công dân toàn cầu. Lễ Giáng sinh được tổ chức hằng năm vào ngày 25 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm ngày Chúa Jesus ra đời. Trong kì nghỉ đặc biệt này, từ những gia đình công giáo, giáo xứ, nhà thờ đến nơi thánh đường đều được trang trí với những hang đá nhân tạo. Truyền thống này tái hiện lại một sự kiện lịch sử về lễ Giáng sinh và hang đá Bêlem- nơi mà Chúa Jesus ra đời. Một vài ngày trước ngày lễ trọng đại, những ngôi nhà ở Mỹ thường được trang trí với những ánh đèn sáng rực rỡ của đèn neon, đèn nháy, cây thông với ánh sáng lấp lánh của tinh thể pha lê, nến và dây kim tuyến lấp lánh được đặt ở gần lò sưởi và trên sàn là những hộp quà của ông già noel. Trong sự bao phủ của màn đêm ngày lễ Giáng sinh, mọi người thường đi đến nhà thờ để cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp hoặc tụ tập để chia sẻ niềm vui với nhau. Kết lại, lễ Giáng sinh ngày đang trở thành một trong những ngày lễ quan trọng ở nước ta, mang đến màu sắc mới cho bức tranh tôn giáo văn hoá văn minh ở Việt Nam.

6. Bài nói về Giáng sinh bằng tiếng Anh

Christmas is a vitally important annual festival for the Christians. It takes place on the 25th of December to celebrate the birthday anniversary of Jesus Christ. From a purely religious holiday, Christmas has become a global cultural festival.

When Christmas was spread to different countries, its customs were modified to create a distinct identity. However, they still share some common traditions such as cleaning, decorating houses, and churches with flowers and a Christmas tree. The dinner on Christmas Day is also very important. It represents joy, gratitude, and unity. Traditionally, the Christmas celebration lasts 12 days with a lot of activities. Nevertheless, the official occasion only starts from Christmas Eve.

The modern-day Christmas is celebrated in many different ways. Themed-parties, decoration races are always hot topics during the season. Moreover, Christmas is one of the biggest discount occasions of the year because of the strong growth in demand for shopping.

Bản dịch:

Giáng sinh là một ngày lễ thường năm cực kỳ quan trọng của các Ki-tô hữu. Nó diễn ra vào ngày 25 tháng 12 để kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-su Ki-tô. Từ một ngày lễ tôn giáo thuần túy, Giáng sinh đã trở thành một lễ hội văn hóa toàn cầu.

Khi Giáng sinh được lan truyền đến các quốc gia khác nhau, phong tục của nó đã được sửa đổi để tạo ra một bản sắc riêng biệt. Tuy nhiên, chúng vẫn có chung một vài truyền thống phổ biến như dọn dẹp, trang trí nhà cửa và nhà thờ bằng hoa và cây thông Noel. Bữa tối vào ngày Giáng sinh cũng rất quan trọng. Nó đại diện cho niềm vui, lòng biết ơn và sự thống nhất. Theo truyền thống, lễ Giáng sinh kéo dài 12 ngày với rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, dịp chính thức chỉ bắt đầu từ đêm Giáng sinh.

Giáng sinh hiện đại được tổ chức theo nhiều cách khác nhau. Các bữa tiệc theo chủ đề, các cuộc đua trang trí luôn là chủ đề nóng trong mùa. Hơn nữa, Giáng sinh là một trong những dịp giảm giá lớn nhất trong năm vì nhu cầu mua sắm tăng trưởng mạnh mẽ.

Đoạn văn tiếng anh về giáng sinh cực hay
Đoạn văn mẫu bằng tiếng anh về giáng sinh cực hay. | Nguồn: Internet

7. Thuyết trình bằng Tiếng Anh về Giáng Sinh

Christmas several holidays held in a year. It occurs on 24 and 25th December but it starts from the beginning of the month. During Christmas, people are more friendly and gentle with each other because they believe to have a happier life without sorrow. I enjoy decorating Christmas trees and walking around the streets looking at the buildings and the trees around the city such as in squares and parks, shops and offices. There is always a big tree at the city’s center, in which people gather and pray together on Christmas night.

All the city is decorated with color and lights; therefore, it is a chance for citizens to go out, take many beautiful photos and transfer to each other. We take part in several interesting activities like creating snowmen, playing in snow, making homemade candy or cake, cleaning houses. The snow is a symbol of Christmas. To me, it is a symbol of renewal and cleanliness of the upcoming event. Besides, the children enjoy receiving presents, which are put at the tree by Santa Clause. They believe he brings obedient kid joy, good health and hope for a new year.

Actually, the gifts are prepared by parents or relatives in order to encourage them to study and well behave with others. The tradition of giving presents originates from the old days and it has become one of features of the Christmas holiday. Christmas reinforces the belief of one’s soul and heals all sadness and dissatisfaction. In my opinion, it is essential to continue this holiday because of its beneficial role in the culture of one country.

Bản dịch:

Giáng sinh là ngày lễ lớn được tổ chức hằng năm. Nó xảy ra vào ngày 24 và 25 tháng 12 nhưng nó bắt đầu từ đầu tháng. Trong lễ Giáng sinh, mọi người thân thiện và dịu dàng với nhau hơn vì họ tin rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không có phiền muộn. Tôi thích trang trí cây thông Noel và đi dạo quanh các con phố để ngắm nhìn các tòa nhà và cây cối xung quanh thành phố như ở quảng trường và công viên, cửa hàng và văn phòng. Luôn có một cây thông lớn ở trung tâm thành phố, nơi mọi người tụ tập và cùng nhau cầu nguyện vào đêm Giáng sinh.

Tất cả thành phố được trang trí với màu sắc và ánh sáng; do đó, đây là dịp để dân phượt ra ngoài, chụp thật nhiều ảnh đẹp và truyền tai nhau. Chúng tôi tham gia vào một số hoạt động thú vị như tạo người tuyết, chơi với tuyết, làm kẹo hoặc bánh tự làm, dọn dẹp nhà cửa. Tuyết là một biểu tượng của Giáng sinh. Đối với tôi, đó là biểu tượng của sự đổi mới và sạch sẽ của sự kiện sắp tới. Bên cạnh đó, các em nhỏ thích thú khi nhận được những món quà do ông già Noel đặt dưới gốc cây. Họ tin rằng ông mang đến cho đứa trẻ ngoan ngoãn niềm vui, sức khỏe tốt và hy vọng cho một năm mới.

Trên thực tế, những món quà được cha mẹ hoặc người thân chuẩn bị để khuyến khích các em học tập và cư xử tốt với mọi người. Truyền thống tặng quà bắt nguồn từ xa xưa và nó đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh củng cố niềm tin của tâm hồn con người và chữa lành mọi buồn phiền, bất mãn. Theo tôi, điều cần thiết là tiếp tục ngày lễ này vì vai trò có lợi của nó đối với nền văn hóa của một quốc gia.

Vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu danh sách các đoạn văn tiếng Anh về giáng sinh cực hay có bài dịch. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu bổ ích để bạn tham khảo nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM