Home Định Nghĩa Đoàn luật sư tiếng Anh là gì

Đoàn luật sư tiếng Anh là gì

Đoàn luật sư tiếng Anh là gì

Đoàn luật sư tiếng Anh là Lawyers Association.
Đoàn luật sư là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư được thành lập và hoạt động theo luật quy định ở các tỉnh hay thành phố. Đoàn luật sư có nhiệm vụ tập hợp, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động,… Đoàn còn có các tổ chức nhỏ do các thành viên bầu ra theo nhiệm kì để điều hành và đại diện cho đoàn.
Một số từ vựng liên quan đến đoàn luật sư trong tiếng Anh:

 • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
 • Công ty luật (tiếng Anh là legal firm)
 • Tư vấn pháp luật (tiếng Anh là legal advice)
 • Chuyên viên pháp lý (tiếng Anh là legal specialist)
 • Luật sư tư vấn (tiếng Anh là solicitor hay advising lawyer)
 • Luật hiện hành (tiếng Anh là substantive law)
 • Thân chủ (tiếng Anh là client)
 • Giải quyết khiếu nại (tiếng Anh là claims adjusting/resolve complaint)
 • Ủy quyền (tiếng Anh là authorize hay depute)
 • Giấy ủy quyền (tiếng Anh là power of attorney)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)