Điều kiện, thủ tục tách hộ khẩu đúng quy định mới nhất

0
2052
Tách hộ khẩu

Tách hộ khẩu là việc một người đã đăng ký thường trú và có tên trong một sổ hộ khẩu, làm các thủ tục xóa tên trong Sổ hộ khẩu đó và đăng ký Sổ hộ khẩu mới. Vậy điều kiện, thủ tục tách hộ khẩu được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc cùng JES tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về việc tách hộ khẩu.

Trường hợp cá nhân được cấp Sổ hộ khẩu

 • Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có chỗ ở độc lập với gia đình, người sống độc thân, người được tách hộ khẩu theo quy định (tức người đủ năng lực hành vi dân sự và đã nhập vào Sổ hộ khẩu, đồng thời được chủ hộ đồng ý cho tách Sổ hộ khẩu bằng văn bản);
 • Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, hay phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
 • Thương binh, bệnh binh, hay người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người cô đơn, già yếu, người tàn tật và những trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
 • Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc là người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.

Thủ tục tách hộ khẩu

Điều kiện tách hộ khẩu

Căn cứ dựa theo Điều 27 Luật Cư Trú năm 2006 quy định về điều kiện tách hộ khẩu như sau:

 • Người có cùng chỗ ở hợp pháp và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.
 • Người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác mà được chủ hộ đồng ý về việc tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Hồ sơ tách sổ hộ khẩu

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02, có kèm mẫu bên dưới)
 • Văn bản đồng ý của chủ hộ cho tách hộ khẩu nếu thuộc trường hợp nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của người khác.

Nơi nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu

 • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì cần nộp hồ sơ tách hộ khẩu tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện hay Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết về việc tách sổ hộ khẩu.
Trường hợp không giải quyết việc tách hộ khẩu thì cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí

Miễn lệ phí khi tách sổ hộ khẩu
Thủ tục tách hộ khẩu

Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

ĐƠN XIN TÁCH SỔ HỘ KHẨU
Kính gửi: Ban công an xã………………………………………………………………………………..
Tôi tên là…………………………………………………………………………………………………….
Trước đây là thành viên trong trong hộ khẩu của ông/bà…….. đăng ký thường trú tại thôn/xóm………..xã …………., huyện ………….. tỉnh …………………..
Để thuận tiện điều kiện sinh hoạt trong gia đình, cũng như nghĩa vụ quyền lợi của công dân trong việc thực hiện Luật cư trú. Nay tôi làm đơn xin tách hộ khẩu cho các nhân khẩu trong hộ gia đình để lập hộ riêng như sau:
Hộ 1:
1. Họ và tên:……………………………Sinh ngày:…………………………………(Chủ hộ)
2. Họ và tên:……………………………Sinh ngày:………………………………….. (Vợ)
Hộ 2:
1. Họ và tên:……………………………Sinh ngày:………………………………..(Chủ hộ).
2. Họ và tên: ………………………………..Sinh ngày: ……………………………………….. (vợ)
Vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban công an xã ……………xem xét tách hộ riêng cho những thành viên trên.
Tôi xin chấp hành các quy định thủ tục và hồ sơ liên quan đến tách hộ khẩu theo quy định tại điều 27 của luật cư trú ngày 29/11/2006.
      ……………, ngày…… tháng…năm ……
Xác nhận của trưởng thôn                                                 Người làm đơn
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
XEM THÊM: Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất theo quy định pháp luật

Mẫu HK02 – Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

………………………………………………………..
…………………………………………………………

Họ và tên người báo:(*)…………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..
Quan hệ với chủ hộ:(*)………………………………………………………………………….
Họ và tên chủ hộ:……………………………. Sổ hộ khẩu số: ……………………………
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG THAY ĐỔI:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 ………..,ngày …… tháng ….. năm ……….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

  ………..,ngày …… tháng ….. năm ……….
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên

XEM THÊM: Cách viết mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mẫu hk02
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Tách hộ khẩu là một trong những vấn đề mà chúng ta vẫn hay bắt gặp trong cuộc sống. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung tách hộ khẩu này.

5/5 - (100 bình chọn)