Điều kiện thi tuyển công chức theo Luật cán bộ công chức

0
7632
Điều kiện thi tuyển công chức

Điều kiện thi tuyển công chức là điều bạn đang mong muốn tìm hiểu bay giờ? Bởi sau khi học xong, bạn muốn thi tuyển công chức, bạn chưa nắm luật cán bộ công chức. Hãy cùng JES tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, không phân biệt nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;
 • Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Và Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 4 . Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
Điều kiện thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

 • Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên thì có thể đăng ký dự thi tuyển công chức.
 • Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Điều 10 – Thông tư 13/2010/TT-BNV: Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
1. Điều kiện , tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:
a. Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 19 – Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, hiện đang công tác trong ngành, có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, lĩnh vực cần tuyển,  sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển
 • Trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

b. Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo có trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a , điểm b , khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển , nếu có đủ các điều kiện , tiêu chuẩn sau:

 • Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Điều 1 Thông tư này;
 • Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học.
 • Sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác dài hạn thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học , sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc thi ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập của toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét , quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.
Điều kiện thi tuyển công chức viên chức

Và Điều 19 – Nghị định 24/2010/NĐ-CP (Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng)

1. Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công nhân viên chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý các công chức được xem xét , tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau đây:
c. Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên,  lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên , có kinh nghiệm công tác trong ngành , đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Viên chức có được thi viên chức ở tỉnh khác không?

Theo khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức đang có hiệu lực thì chỉ có 02 trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức gồm:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế các năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 • Đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào các cơ sở chữa bệnh,  trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.

Như vậy, việc đang là viên chức không phải là một trong những trường hợp đã bị cấm dự tuyển viên chức nêu trên. Do đó, nếu đã là viên chức thì hoàn toàn có quyền đăng ký thi viên chức ở các tỉnh khác.
Tuy nhiên, cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Điều 22 Luật Viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú ở Việt Nam;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ…

Tóm lại, nếu đang là viên chức vẫn có thể được tuyển dụng vào công chức và ứng tuyển vào chức danh viên chức ở địa phương khác.

Năm 2020, lương khởi điểm của công chức đến 9.920.000 đồng/tháng

Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước vào năm 2020 nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 ngàn đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương của công chức cũng tăng theo. Đặc biệt, đây là một trong những tín hiệu đáng mừng đối với nhóm công chức mới được tuyển dụng.
Theo đó, công chức viên được tuyển dụng mới cũng được tính lương theo công thức: Lương = Hệ số x  mức lương cơ sở
Trong đó:

 • Mức lương cơ sở lên đến 30/6/2020 vẫn được áp dụng theo là 1.49 triệu đồng/tháng;
 • Bắt đầu từ 01/07/2020 thì mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng;
 • Công chức mới tuyển dụng sẽ có lương khởi điểm tính theo hệ số nằm ở bậc 1 của bảng lương dành cho công chức nêu tại Nghị định số 204 năm 2004.

XEM THÊM: Viên chức, công chức sắp được tăng thêm thu nhập theo quy định mới

Tóm lại vấn đề “Điều kiện thi tuyển công chức theo Luật cán bộ công chức”

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về Điều kiện thi tuyển công chức theo đúng quy định pháp luật mới nhất. Những điều kiện, quy định, mức lương cũng đã được chúng tôi cập nhật ở đủ ở trên.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here