Home Chưa phân loại Điêu khắc tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Điêu khắc tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Điêu khắc” có nghĩa là Sculpture với phiên âm Anh – Anh /ˈskʌlptʃə(r)/ và Anh – Mỹ /ˈskʌlptʃər/

Một số từ liên quan đến “Điêu khắc”

  • Sculptor – /ˈskʌlptər/: Nghệ nhân điêu khắc.
  • Abstract Sculpture – /ˈæbstrækt ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc trừu tượng.
  • Sculptural Art – /ˈskʌlptʃərəl ɑːrt/: Nghệ thuật điêu khắc.
  • Clay Sculpture – /kleɪ ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc từ đất sét.
  • Stone Carving – /stoʊn ˈkɑːrvɪŋ/: Điêu khắc đá.
  • Bronze Sculpture – /brɑːnz ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc đồng.
  • Wood Sculpture – /wʊd ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc gỗ.
  • Figurative Sculpture – /ˈfɪɡjərətɪv ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc hình tượng.
  • Modern Sculpture – /ˈmɑːdərn ˈskʌlptʃər/: Điêu khắc hiện đại.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Điêu khắc” và dịch nghĩa

1. The museum features an impressive collection of ancient sculptures from various civilizations.
=> Bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập ấn tượng về điêu khắc cổ đại từ nhiều nền văn minh khác nhau.

2. The sculptor spent months carving a breathtaking sculpture out of a single block of marble.
=> Nghệ nhân điêu khắc đã dành nhiều tháng để tạc nên một bức điêu khắc tuyệt vời từ một khối đá cẩm thạch duy nhất.

3. In the sculpture garden, visitors can appreciate the beauty of art amidst nature’s tranquility.
=> Trong vườn điêu khắc, du khách có thể trân trọng vẻ đẹp của nghệ thuật giữa sự yên bình của thiên nhiên.

4. The abstract sculpture in the city center sparks conversations about modern art and creativity.
=> Bức điêu khắc trừu tượng ở trung tâm thành phố kích thích cuộc trò chuyện về nghệ thuật hiện đại và sự sáng tạo.

5. Students in the art class were assigned to create a clay sculpture inspired by nature.
=> Học sinh trong lớp mỹ thuật được giao nhiệm vụ tạo ra một tác phẩm điêu khắc từ đất sét được lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

6. The town square proudly displays a bronze sculpture honoring its founding fathers.
=> Quảng trường trung tâm thị trấn tự hào trưng bày một tác phẩm điêu khắc đồng tôn vinh những người sáng lập.

7. Wood sculptures crafted by local artists are scattered throughout the park, adding a touch of creativity to the landscape.
=> Những tác phẩm điêu khắc gỗ được nghệ sĩ địa phương chế tác rải rác khắp công viên, thêm một chút sáng tạo vào cảnh quan.

8. The museum curator explained the historical significance behind each figurative sculpture on display.
=> Người quản lý bảo tàng giải thích về ý nghĩa lịch sử đằng sau mỗi tác phẩm điêu khắc hình tượng trưng bày.

9. The artist’s modern sculpture, made from recycled materials, conveys a powerful message about environmental sustainability.
=> Tác phẩm điêu khắc hiện đại của nghệ sĩ, được làm từ vật liệu tái chế, truyền đạt một thông điệp mạnh mẽ về bền vững môi trường.

10. During the art festival, visitors marveled at the diversity of sculptures created by both local and international artists.
=> Trong lễ hội nghệ thuật, du khách ngưỡng mộ sự đa dạng của những tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi cả nghệ sĩ địa phương và quốc tế.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.