Home Học tiếng Anh Từ điển Điều dưỡng viên tiếng anh là gì

Điều dưỡng viên tiếng anh là gì

Điều dưỡng viên tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “nursing staff”.“Điều dưỡng viên” là người làm trong lĩnh vực y tế và có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân và thực hiện các nhiệm vụ y tế dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc nhóm y tế. Từ “nursing staff” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Anh (UK English): /ˈnɜːsɪŋ stɑːf/
 • Tiếng Anh Mỹ (US English): /ˈnɝːsɪŋ stæf/

Điều dưỡng viên tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “ngành điều dưỡng”:

 • Registered Nurse (RN): Y tá có đăng ký, có đủ bằng cấp và được cấp phép thực hành chăm sóc y tế.
 • Patient Care: Chăm sóc bệnh nhân, bao gồm các hoạt động chăm sóc cơ bản và quản lý sức khỏe.
 • Health Assessment: Đánh giá sức khỏe, quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng y tế của bệnh nhân.
 • Medication Administration: Quá trình phát và quản lý việc sử dụng thuốc, thường do điều dưỡng viên thực hiện.
 • Critical Care: Chăm sóc chuyên sâu cho bệnh nhân nặng hoặc ở trong tình trạng nguy kịch.
 • Nursing Diagnosis: Việc đặt ra một chẩn đoán liên quan đến nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân.
 • Infection Control: Quản lý và ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng trong môi trường y tế.
 • Wound Care: Chăm sóc vết thương, bao gồm làm sạch, bảo vệ và theo dõi vết thương.
 • Therapeutic Communication: Giao tiếp trị liệu, gồm việc thiết lập mối quan hệ tốt với bệnh nhân.
 • Continuing Education: Học vụ cấp cao, giúp điều dưỡng viên duy trì và cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “ngành điều dưỡng” và được dịch ra tiếng Việt:

 1. The nursing staff collaborated seamlessly to provide compassionate care for the elderly residents in the nursing home.
  • Nhóm điều dưỡng hợp tác mượt mà để cung cấp chăm sóc tận tình cho cư dân cao tuổi trong nhà dưỡng lão.
 2. Health assessments conducted by the nursing staff help identify early signs of potential health issues, allowing for timely intervention.
  • Các đánh giá sức khỏe được thực hiện bởi nhóm điều dưỡng giúp xác định các dấu hiệu sớm của vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, tạo điều kiện cho can thiệp kịp thời.
 3. Infection control measures implemented by the nursing staff have been effective in preventing the spread of contagious diseases within the hospital.
  • Các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng được triển khai bởi nhóm điều dưỡng đã hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện.
 4. The nursing staff played a vital role in providing critical care to the trauma patients, ensuring they received immediate and specialized attention.
  • Nhóm điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc tích cực cho các bệnh nhân chấn thương, đảm bảo họ nhận được sự chú ý ngay lập tức và chuyên sâu.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM