Home Học tiếng Anh Từ điển Dịch tả tiếng anh là gì

Dịch tả tiếng anh là gì

Dịch tả tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh dược dịch là “cholera“.“Cholera” là một bệnh truyền nhiễm lây truyền từ người này sang người khác, do một loại vi khuẩn gọi là Mycobacterium leprae.  Phiên âm của từ “cholera:

 • Theo tiếng Anh Mỹ (US): [ˈkɒl.ər.ə]
 • Theo tiếng Anh Anh (UK): [ˈkɒl.ər.ə]

Dịch tả tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “dịch tả”:

 • Leprosy (Dịch tả): A chronic infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium leprae, affecting the skin and nerves.
 • Bacterium (Vi khuẩn): A microscopic single-celled organism that can cause disease.
 • Infectious (Lây nhiễm): Capable of spreading or transmitting a disease.
 • Mycobacterium leprae (Mycobacterium leprae): The bacterium responsible for causing leprosy.
 • Nerve Damage (Tổn thương thần kinh): Harm or injury to the nervous system, which can be a symptom of leprosy.
 • Deformity (Biến déformations): A physical malformation or distortion, which may occur in severe cases of leprosy.
 • Diagnosis (Chuẩn đoán): The identification of a disease or condition through medical examination and testing.
 • Treatment (Điều trị): Medical care and interventions provided to manage or cure a disease.
 • Stigma (Ảnh hưởng tiêu cực): Social discrimination or negative perceptions associated with a particular condition, such as leprosy.
 • Control Program (Chương trình kiểm soát): An organized effort to prevent the spread of a disease and provide treatment, as seen in leprosy control programs.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “dịch tả” trong tiếng Anh:

 1. Foot-and-mouth disease, or simply “hoof-and-mouth disease,” is a highly contagious viral infection that affects cloven-hoofed animals such as cattle, sheep, and pigs. (Bệnh dịch tả chân miệng, hay đơn giản là “dịch tả,” là một nhiễm trùng virut cực kỳ lây nhiễm ảnh hưởng đến động vật có vuốt chẻ như bò, cừu và lợn.)
 2. In the event of an outbreak of foot-and-mouth disease, authorities often implement strict measures to control the spread of the virus and prevent further economic losses in the livestock industry. (Trong trường hợp phát tán của bệnh dịch tả chân miệng, các chính quyền thường thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của virus và ngăn chặn thêm những thiệt hại kinh tế trong ngành chăn nuôi.)
 3. Vaccination campaigns are crucial in preventing the spread of foot-and-mouth disease, especially in regions where the virus is endemic or poses a constant threat to livestock. (Các chiến dịch tiêm chủng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch tả chân miệng, đặc biệt là ở các khu vực nơi virus đóng góp hoặc đe dọa liên tục đến đàn gia súc.)
 4. International cooperation is essential in managing the risks associated with foot-and-mouth disease, as the movement of animals and animal products across borders can contribute to the global spread of the virus. (Sự hợp tác quốc tế rất quan trọng trong việc quản lý những rủi ro liên quan đến bệnh dịch tả chân miệng, vì sự di chuyển của động vật và sản phẩm động vật qua biên giới có thể góp phần vào sự lây lan toàn cầu của virus.)
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM