Dây dọi tiếng Anh là gì

0
4371
Dây dọi tiếng Anh là gì

Dây dọi tiếng Anh là plumb bob.
Dậy dọi là dây có buộc vật nặng ở một đầu, dùng để xác định phương thẳng đứng.
Một số từ vựng liên quan đến dây dọi trong tiếng Anh:

 • Gỗ dán (tiếng Anh là plywood)
 • Bê tông đúc sẵn (tiếng Anh là precast concrete)
 • Vữa xi măng (tiếng Anh là cement paste)
 • Dây thép buộc (tiếng Anh là ligature hay tie)
 • Đá cuội (tiếng Anh là pebble)
 • Thép hợp (tiếng Anh là kim alloy steel)
 • Thép góc (tiếng Anh là angle bar)
 • Xe cút kít (tiếng Anh là wheelbarrow)
 • Nguyên vật liệu (tiếng Anh là materials)
 • Vật tư (tiếng Anh là supplies)
 • Vật liệu xây dựng (tiếng Anh là building materials)
 • Thùng sơn (tiếng Anh là paint bucket)
 • Gạch (tiếng Anh là brick)
 • Cái xẻng (tiếng Anh là shovel)
 • Cây đinh (tiếng Anh là nail)
 • Con ốc (tiếng Anh là nut)
 • Cái cưa (tiếng Anh là saw)
 • Cái búa (tiếng Anh là hammer)
5/5 - (100 bình chọn)