Home Học tiếng Anh Dây dọi tiếng Anh là gì

Dây dọi tiếng Anh là gì

Dây dọi tiếng Anh là gì

Dây dọi tiếng Anh là plumb bob.
Dậy dọi là dây có buộc vật nặng ở một đầu, dùng để xác định phương thẳng đứng.
Một số từ vựng liên quan đến dây dọi trong tiếng Anh:

 • Gỗ dán (tiếng Anh là plywood)
 • Bê tông đúc sẵn (tiếng Anh là precast concrete)
 • Vữa xi măng (tiếng Anh là cement paste)
 • Dây thép buộc (tiếng Anh là ligature hay tie)
 • Đá cuội (tiếng Anh là pebble)
 • Thép hợp (tiếng Anh là kim alloy steel)
 • Thép góc (tiếng Anh là angle bar)
 • Xe cút kít (tiếng Anh là wheelbarrow)
 • Nguyên vật liệu (tiếng Anh là materials)
 • Vật tư (tiếng Anh là supplies)
 • Vật liệu xây dựng (tiếng Anh là building materials)
 • Thùng sơn (tiếng Anh là paint bucket)
 • Gạch (tiếng Anh là brick)
 • Cái xẻng (tiếng Anh là shovel)
 • Cây đinh (tiếng Anh là nail)
 • Con ốc (tiếng Anh là nut)
 • Cái cưa (tiếng Anh là saw)
 • Cái búa (tiếng Anh là hammer)