Home Học tiếng Anh Từ điển Đau tai tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Đau tai tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Đau tai” trong tiếng Anh được dịch là “Earache”
Phiên âm cách đọc Earache
– Theo UK: /ˈɪə.reɪk/
– Theo US: /ˈɪr.eɪk/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Đau tai”

  • Earache: /ˈɪr.eɪk/ – Đau tai
  • Otitis: /oʊˈtaɪ.tɪs/ – Viêm tai
  • Ear infection: /ɪr ɪnˈfɛkʃən/ – Nhiễm trùng tai
  • Tinnitus: /tɪˈnaɪ.təs/ – Tiếng ồn trong tai
  • Hearing loss: /ˈhɪrɪŋ lɔs/ – Mất thính giác
  • Eardrum: /ˈɪrˌdrʌm/ – Màng nhĩ tai
  • Canal: /ˈkænl̩/ – Ống tai
  • Swimmer’s ear: /ˈswɪmərz ɪr/ – Viêm tai bơi lội
  • Wax: /wæks/ – Sáp tai
  • Vertigo: /ˈvɜːrtɪɡoʊ/ – Chói lọi, hoa mắt

6 Câu có chứa từ “Đau tai” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. If you have an earache, it’s important to see a doctor to determine the cause of the pain.
-> Nếu bạn bị đau tai, quan trọng là phải đến thăm bác sĩ để xác định nguyên nhân của cơn đau.

2. A common symptom of an ear infection is earache, often accompanied by fever.
-> Một triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng tai là đau tai, thường đi kèm với sốt.

3. Children may complain of earache when they have an accumulation of earwax blocking the ear canal.
-> Trẻ con có thể than phiền về đau tai khi họ có sự tích tụ của sáp tai làm tắc nghẽn ống tai.

4. Swimmer’s ear, characterized by earache, can result from prolonged exposure to water in the ear canal.
-> Viêm tai bơi lội, đặc trưng bởi đau tai, có thể phát sinh từ việc tiếp xúc lâu dài với nước trong ống tai.

5. Some home remedies, like warm compresses, can help alleviate earache symptoms temporarily.
-> Một số biện pháp tự nhiên, như áp dụng nhiệt đới, có thể giúp giảm nhẹ tạm thời các triệu chứng đau tai.

6. Earaches can be caused by changes in air pressure, such as during airplane flights or scuba diving.
-> Đau tai có thể do thay đổi áp suất không khí, như trong suốt chuyến bay hoặc khi lặn.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Đau tai” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM