Home Học tiếng Anh Từ điển Đau cổ vai gáy tiếng anh là gì

Đau cổ vai gáy tiếng anh là gì

Đau cổ vai gáy tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh có thể được diễn đạt là “neck and shoulder pain”. Đây là một cách mô tả các triệu chứng đau ở vùng cổ, vai, và phần trên của lưng. Phiên âm tiếng Anh của cụm từ “neck and shoulder pain”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /nɛk ænd ˈʃoʊldər peɪn/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /nek ənd ˈʃəʊldə peɪn/

Đau cổ vai gáy tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến vấn đề “đau cổ, vai, và gáy”:

 • Discomfort (Không thoải mái): A lack of ease or comfort.
 • Tension (Sự căng thẳng): The state of being stretched tight, mental or emotional strain.
 • Ache (Đau nhức): Continuous, dull pain.
 • Mobility (Khả năng di động): The ability to move or be moved freely and easily.
 • Alignment (Sự cân chỉnh): Arrangement in a straight line or in correct relative positions.
 • Inflammation (Sưng viêm): The body’s response to injury or infection, often involving redness, heat, and swelling.
 • Nerve (Thần kinh): A bundle of fibers transmitting impulses between the brain and other parts of the body.
 • Stress (Stress): Mental or emotional strain resulting from challenging situations.
 • Relief (Sự giảm nhẹ): A feeling of reassurance and relaxation following the alleviation of pain or distress.
 • Therapy (Phương pháp điều trị): Treatment intended to relieve or heal a disorder.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến tình trạng “đau cổ vai gáy” trong tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt:

 1. English: What are the common causes of neck and shoulder pain, and what treatment options are available for relief? Vietnamese: Nguyên nhân phổ biến của đau cổ và vai là gì, và có những phương pháp điều trị nào để giảm đau?
 2. English: How does poor posture contribute to neck and shoulder pain, and what exercises can help improve posture and alleviate discomfort? Vietnamese: Tư thế xấu làm thế nào góp phần vào đau cổ và vai, và có những bài tập nào giúp cải thiện tư thế và giảm bớt sự không thoải mái?
 3. English: Are there preventive measures individuals can take to reduce the risk of developing chronic neck and shoulder pain? Vietnamese: Người ta có thể thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào để giảm nguy cơ mắc đau cổ và vai mãn tính không?
 4. English: In cases of persistent neck and shoulder pain, when should individuals seek professional medical advice, and what diagnostic tests may be recommended? Vietnamese: Trong trường hợp đau cổ và vai kéo dài, người ta nên tìm kiếm sự tư vấn y tế chuyên nghiệp khi nào, và có những xét nghiệm chẩn đoán nào có thể được đề xuất?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM