Home Học tiếng Anh Từ điển Đau Bụng Kinh Tiếng Anh Là Gì

Đau Bụng Kinh Tiếng Anh Là Gì

“Đau bụng kinh” trong tiếng Anh được gọi là “menstrual cramps” hoặc “period pain”.“Đau bụng kinh” thường được hiểu là cảm giác đau hoặc cảm giác khó chịu xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Một số cách diễn đạt trong tiếng Anh cho “đau bụng kinh” có thể là “menstrual pain” hoặc “menstrual cramps”. Phiên âm của “menstrual cramps”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈmɛnstruəl kræmps/ hoặc /ˈmɛnstruəl kræmpz/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈmɛnstruəl kræmps/

Một số từ vựng liên quan đến “đau bụng kinh” trong tiếng Anh:

 • Menstruation (US) / Menstruation (UK): Chu kỳ kinh nguyệt.
 • Dysmenorrhea: Đau rụt kinh.
 • Cramps: Cảm giác đau nhức hoặc co thắt.
 • Pelvic pain: Đau vùng bụng dưới.
 • Analgesic: Thuốc giảm đau.
 • Discomfort: Sự không thoải mái, khó chịu.
 • Hot water bottle: Bình nước nóng (thường được sử dụng để giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt).
 • PMS (Premenstrual Syndrome): Hội chứng tiền kinh nguyệt.
 • Mood swings: Biến động tâm lý.
 • Home remedy: Phương pháp tự nhiên hay cách chăm sóc tại nhà để giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt.

Dưới đây là 5 câu ví dụ về “đau bụng kinh” được dịch ra tiếng Việt:

 1. She couldn’t focus on her work due to severe menstrual cramps.
  • Cô ấy không thể tập trung vào công việc vì đau bụng kinh nặng.
 2. Many women experience pelvic pain during menstruation, and it can vary in intensity.
  • Nhiều phụ nữ trải qua đau vùng bụng dưới trong thời kỳ kinh nguyệt, và nó có thể thay đổi về cường độ.
 3. Taking an analgesic can help alleviate menstrual cramps and provide relief.
  • Uống một loại thuốc giảm đau có thể giúp giảm đau bụng kinh và mang lại sự nhẹ nhõm.
 4. She found comfort by using a hot water bottle to ease the discomfort during her period.
  • Cô ấy cảm thấy thoải mái khi sử dụng bình nước nóng để giảm sự không thoải mái trong thời kỳ kinh nguyệt.
 5. Preventing PMS-related mood swings may involve lifestyle changes and adopting healthy habits.
  • Ngăn chặn biến động tâm lý liên quan đến tiền kinh nguyệt có thể đòi hỏi sự thay đổi lối sống và áp dụng những thói quen lành mạnh.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM