Home Định Nghĩa Dân Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dân Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dân Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

Dân văn phòng tiếng Anh gọi là officer
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Dân văn phòng có thể bạn quan tâm:

  • Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
  • Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
  • Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
  • Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
  • Accounting Dep’t: Phòng kế toán
  • Administration Dep’t: Phòng hành chính
  • Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
  • Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
  • International Payment Dep’t: Phòng thanh toán quốc tế
  • Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng công nghệ thông tin

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Dân văn phòng tiếng Anh là gì?.