Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

0
13910
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Hiểu như thế nào là đúng theo quy định của pháp luât. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ đã được xác lập ở những nước đã hoàn thành cách mạng dân chủ, dân tộc, đồng thời bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả những lĩnh vực hoạt động của nhà nước và của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế. Trên lĩnh vực chính trị xã hội, quyền tham gia quản lý nhà nước của nhân dân, đoàn thể quần chúng ngày càng được mở rộng về phạm vi, độ sâu, cũng nhuw phong phú đa dạng về các hình thức. Mục tiêu của dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ tệ nạn người bóc lột người, đồng thời tạo ra ngày càng nhiều điều kiện để thực hiện triệt để công bằng xã hội và công lý cho mọi người, bình đẳng thực sự giữa các dân tộc, giữa nam với nữ, tạo cơ hội cho mọi công dân mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một nền dân chủ của xã hội loài người tiến bộ trong tương lai.

Mối quan hệ giữa chế độ dân chủ XHCN với QCD và QCN

Trong mỗi chế độ xã hội nói chung và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa nói riêng, đều có những quy định về QCD (Quyền công dân) và QCN (Quyền con người) khác nhau. Nói cách khác, tương ứng với mỗi chế độ xã hội, nhà nước đều có các quy định về QCD và QCN nhất định. Điều này bắt nguồn từ tính phổ biến, tính đặc thù của QCN.
Tính phổ biến của QCN là các giá trị chung được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc (1945); Công ước quốc tế về QCN, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (1948). Tính đặc thù của QCN là các quy định của pháp luật quốc gia về QCD, QCN do cơ quan lập pháp quyết định. Ngày 28-11-2013, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2014). Đáng chú ý là so với Hiến pháp năm 1992 thì Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung, lẫn kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ, đầy đủ hơn bản chất dân chủ và tiến bộ của dân chủ xã hội chủ nghĩa của nhà nước Việt Nam.
Chẳng hạn, Hiến pháp năm 2013 đã dành cả chương hai để quy định về QCN, quyền và nghĩa vụ công dân. Trong chương này, tất cả QCN về dân sự, kinh tế-xã hội, chính trị và văn hóa đều được quy định rõ ràng và đồng thời tương thích với các công ước quốc tế về QC.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thủ đoạn mà những thế lực thù địch sử dụng nhằm mục đích xóa bỏ chế độ dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay là gì?

Ngày nay, các thế lực thù địch trong, ngoài nước không dễ gì có thể dùng lực lượng vũ trang và áp đặt chế độ cai trị của chúng lên đất nước ta như những cuộc chiến tranh xâm lược trước đây. Chúng chỉ có thể thực hiện bằng những chiến lược “mềm”, trước hết là chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB) làm ảnh hưởng đến chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô, sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu là do chủ nghĩa đế quốc đã thực hiện chiến lược “thẩm thấu”  vào tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” của phương Tây vào các nước XHCN. Khi Liên Xô cải tổ hệ thống chính trị-thực hiện về chế độ dân chủ đa đảng, lực lượng thù địch bên trong, bên ngoài đã móc nối với nhau lật đổ vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Từ các kinh nghiệm lật đổ chế độ XHCN ở Đông Âu, Liên Xô, các thế lực thù địch, kẻ cơ hội chủ trương thực hiện chiến lược DBHB đối với những nước XHCN nói chung và Việt Nam nói riêng. Một trong các mục tiêu của chiến lược đó là thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn mà chúng thực hiện là lợi dụng internet và mạng xã hội tán phát những thông tin xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội Việt Nam, thổi phồng các mặt trái của xã hội, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, từng bước làm mất niềm tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên với chế độ xã hội, với Đảng… nhằm chuyển hóa xã hội hiện hữu sang con đường TBCN.
Những năm gần đây, chúng còn chống phá chế độ bằng hình thức đóng vai người “yêu nước” để huy động đám đông và dùng phương thức “bất tuân dân sự” gây rối trật tự công cộng.
XEM THÊM: Dân chủ là gì? Những thông tin bạn cần biết về dân chủ
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ chắt lọc được những thông tin hữu ích cho mình.

5/5 - (100 bình chọn)