Home Học tiếng Anh Từ điển Đại tràng tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Đại tràng tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “đại tràng” được định nghĩa là “Colon”.
Đại tràng là một bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa.
Phiên âm cách đọc: Colon
– Theo US: /ˈkoʊ.lən/.
– Theo UK: /ˈkəʊ.lɒn/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến đại tràng.

 • Large Intestine: Ruột già
 • Bowel – /baʊəl/ – Ruột
 • Gastrointestinal Tract: Hệ tiêu hóa
 • Intestines /ɪnˈtɛs.tɪnz/: Ruột non và ruột già
 • Intestinal Flora: Hệ vi sinh vật đường ruột
 • Peristalsis /ˌpɛrɪˈstælsɪs/: Sự co bóp của cơ ruột
 • Constipation /ˌkɑn.stəˈpeɪ.ʃən/: Táo bón
 • Diarrhea /ˌdaɪ.əˈriː.ə/: Tiêu chảy
 • Hemorrhoids /ˈhɛməˌrɔɪdz/: Trĩ

4 Câu có chứa từ Colon trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Colon health is influenced by diet and lifestyle.
  →Sức khỏe đại tràng được ảnh hưởng bởi chế độ ăn và lối sống.
 2. A colonoscopy is a procedure to examine the colon for abnormalities.
  →Nội soi đại tràng là một thủ tục để kiểm tra đại tràng có bất thường hay không.
 3. A balanced diet supports a well-functioning colon.
  →Một chế độ ăn cân đối hỗ trợ sự hoạt động tốt của đại tràng.
 4. Regular exercise contributes to colon health.
  →Việc tập thể dục thường xuyên đóng góp vào sức khỏe của đại tràng.

Trên đây là bài viết của mình về đại tràng (Colon) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ đại tràng trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM