Home Chưa phân loại Đa Khoa Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Đa Khoa Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Đa khoa được gọi là General, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒen.ər.əl/.

Đa khoa “General” là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát và đa dạng, không giới hạn vào một lĩnh vực hay chuyên môn cụ thể.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “đa khoa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. General Hospital: Bệnh viện đa khoa.
 2. General Clinic: Phòng khám đa khoa.
 3. General Practice (GP): Nghệ thuật nghề nghiệp đa khoa (nghề nghiệp của bác sĩ đa khoa).
 4. General Medicine: Y học đa khoa.
 5. General Surgeon: Bác sĩ phẫu thuật đa khoa.
 6. General Practitioner (GP): Bác sĩ đa khoa.
 7. General Care: Chăm sóc đa khoa.
 8. General Practitioner (GP): Bác sĩ đa khoa.
 9. General Anesthesia: Gây mê đa khoa.
 10. General Check-up: Khám sức khỏe đa khoa.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “General” với nghĩa là “đa khoa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I visited the general practitioner for a routine check-up.
  => Tôi đã đến thăm bác sĩ đa khoa để kiểm tra định kỳ.
 2. General anesthesia is often used during major surgeries.
  => Gây mê đa khoa thường được sử dụng trong các ca phẫu thuật lớn.
 3. The hospital offers general services for a wide range of medical conditions.
  => Bệnh viện cung cấp dịch vụ đa khoa cho nhiều tình trạng y tế khác nhau.
 4. He received general medical care at the clinic.
  => Anh ấy nhận được chăm sóc y tế đa khoa tại phòng mạch.
 5. A general check-up can help detect health issues early.
  => Kiểm tra sức khỏe đa khoa có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe.
 6. The hospital has a general ward for patients with various conditions.
  => Bệnh viện có một khoa đa khoa dành cho bệnh nhân có nhiều tình trạng khác nhau.
 7. I have an appointment at the general clinic tomorrow for a routine health check.
  => Dự kiến ngày mai tôi có cuộc hẹn tại phòng mạch đa khoa để kiểm tra sức khỏe định kỳ.
 8. Our clinic provides general medical services and specialized treatments.
  => Phòng mạch của chúng tôi cung cấp dịch vụ y tế đa khoa và điều trị chuyên sâu.
 9. She underwent a general examination to assess her overall health.
  => Cô ấy đã trải qua một cuộc kiểm tra đa khoa để đánh giá sức khỏe tổng thể.
 10. The general department handles a variety of medical cases on a daily basis.
  => Phòng khám đa khoa xử lý nhiều trường hợp y tế khác nhau hàng ngày.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM